แผ่นโปร่งแสงในปัจจุบันมีให้เลือกมากมายหลายแบบหลายแบรนด์ มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันจนผู้ใช้งานหลาย ๆ ท่านเข้าใจว่าสามารถใช้งานทดแทนกันได้ แต่ถ้าลองดูถึงคุณลักษณะเราจะพบความแตกต่างได้ชัดขึ้น นั่นเป็นเพราะการควบคุมและมาตรฐานการผลิตที่แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างนี้จะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการใช้งานของวัสดุและส่งผลเสียกระทบมาถึงผู้ติดตั้งและผู้จัดจำหน่าย ซึ่งผลกระทบในท้ายที่สุดคือไม่สามารถหาความรับผิดชอบจากตัวผู้ผลิตได้

คุณลักษณะที่แตกต่างกัน

  1. ความหนา : ความหนาของแผ่นโปร่งแสงส่งผลกระทบถึงความทนทาน อายุการใช้งานโดยตรงความหนาที่น้อยกว่าหรือไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้พื้นที่บริเวณนั้นชำรุดเสียได้ง่ายกว่าปกติ
  2. การเปลี่ยนแปลงของสีและแสง : การเปลี่ยนแปลงของสีและแสง ของแผ่นนั้นเกิดจากกระบวนการผลิตด้วยระบบแบบเก่าที่จะใช้การเซ็ตตัวด้วยสารเคมี ทำให้ในบางครั้งเราสามารถพบได้ว่า แผ่นในสต๊อกสีไม่ตรงกันทำให้มีปัญหาในการขายออก ไม่สามารถติดตั้งร่วมกันกับแผ่นคนละล็อตการผลิต และที่เป็นปัญหาใหญ่คือมีการลดลงของปริมาณแสงส่องผ่านอย่างรวดเร็ว ทำให้การติดตั้งแผ่นโปร่งแสงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
  3. อายุการใช้งาน : อายุการใช้งานคือผลสรุปโดยรวมจากปัญหาข้างต้น ความหนาน้อยกว่าเสื่อมเร็วกว่า กระบวนการผลิตมีคุณภาพน้อยกว่า ความเสื่อมของแผ่นเกิดขึ้นเร็วกว่า แสงส่องผ่านลดลงเร็วกว่า ทำให้มีความคุ้มค่าการใช้งานในระยะยาวน้อยกว่า

จากปัญหาต่าง ๆ ข้างต้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลลัพท์ในการติดตั้งเพียงเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบโดยตรงถึงชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของผู้เลือกซื้อเลือกใช้อีกด้วย “อย่าเลือกซื้อจากคำโฆษณา” ให้ตรวจสอบให้แน่ชัด โดยมีจุดสังเกตุได้ ดังนี้

ควรทำอย่างไรเมื่อต้องการซื้อแผ่นโปร่งแสง

  1. ซื้อแผ่นโปร่งแสงจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ โดยค้นหาและศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตของผู้ผลิตแต่ละเจ้า
  2. สอบถามและตรวจสอบสเปค วัสดุก่อสร้างจะมีการระบุคุณสมบัติและคุณลักษณะของสินค้าชัดเจนและสามารถตรวจเช็คก่อนทำการซื้อขายได้
  3. ตรวจสอบการรับประกันและนโยบายการคืนสินค้า ตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันและนโยบายการคืนสินค้าในกรณีที่แผ่นโปร่งแสงไม่ตรงตามความต้องการหรือมีปัญหา
  4. ตรวจสอบระยะเวลารับประกัน ที่ผู้ขายหรือผู้ผลิตมีให้กับแผ่นโปร่งแสง เลือกที่การรับประกันที่มีระยะเวลานาน เพราะจะแสดงถึงความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

การปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว ท่านจะสามารถเลือกซื้อแผ่นโปร่งแสงที่เหมาะสมและมีคุณภาพตามความต้องการของท่านได้ ดังนั้น หากพบว่าความหนาของแผ่นโปร่งแสงไม่ตรงกับสเปคที่ระบุไว้ ควรตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขโดยเร็ว เพื่อป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นในการใช้งานต่อไป