Profast Screw

สกรูงานติดตั้งไม้ ไม้เทียม ไม้ฝา ไม้พื้น โปรฟาส์ท

สกรูปลายสว่าน สำหรับติดตั้งงานไม้ ไม้เทียม ไม้ฝา ไม้พื้น โปรฟาส์ท สกรูหัวคมเจาะเร็วไม่โยกคลอนใช้งานง่าย งานเสร็จเร็ว เคลือบกันสนิมพร้อมการตรวจสอบคุณภาพความทนทานสนิม ด้วยเครื่องทดสอบละอองเกลือ Salt Spray Test Machine ตามมาตรฐาน AS2331.3.1 และความทนทานต่อกรดด้วยเครื่อง Kesternich ตามมาตรฐาน DIN50018

  • ปลายสว่าน เจาะเหล็กหนาสูงสุด 3.2 มม.
  • ปีกคว้านเนื้อไม้ไม่ให้ตามเกลียว

  • ริบเฮด ทำให้สกรูฝังหัวได้ลึก
  • ดอกไขควง #2 จับกระชับไม่โยกคลอน
  • ชุบกันสนิมไวท์ซิงค์ (White Zinc Plating) กันสนิมยาวนาน

จุดเด่น

1. หัวเจาะปลายสว่าน คม เจาะเร็ว ไม่ต้องเจาะรูนำ
2. สารเคลือบสม่ำเสมอ
3. ศูนย์ถ่วงดี สกรูไม่แกว่ง
4. หัวแฉกไม่ตื้น ไม่ลึกเกิน ดอกไขควงจับได้แน่น ไม่หลุดระหว่างเจาะ
5. สกรูฝังหัวได้ลึก เก็บงานได้เรียบร้อย

ตรวจสอบคุณภาพ

สกรูโปรฟาส์ท มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและความทนทานต่อสนิม ด้วยการทดสอบดังนี้
– ทดสอบละอองเกลือ ด้วยเครื่อง Salt Spray Test Machine ตาม มาตรฐาน AS2331.3.1
– ทดสอบความทนทานต่อกรด ด้วยเครื่อง Kesternich ตามมาตรฐาน DIN50018

วิดีโอ

หัวเจาะปลายสว่าน
(มีปีก)

สำหรับโครงเหล็กหนา 1.5 – 3.2 มม.

หัวเจาะปลายสว่าน
สำหรับโครงเหล็กหนา 1.5 – 3.2 มม.

หัวเจาะโครงไม้

หัวเจาะปลายแหลม

สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงผนังเบา

สกรูปลายแหลม
ยึดโครงซีลาย โครงผนังเบา
ความหนา 0.4 – 0.6 มิลลิเมตร

สกรูยึดไม้ฝากับโครงเหล็ก (ไม่มีปีก)

สกรูปลายสว่าน
ยึดโครงผนังสำเร็จรูป
ความหนา 0.75 – 1.2 มิลลิเมตร

สกรูยึดไม้ฝากับโครงเหล็ก (มีปีก)

สกรูปลายสว่าน ปลายสกรูมีปีกช่วยคว้านเนื้อไม้ โดยไม่ทำให้เนื้อไม้ดึงขึ้นตามเกลียวของสกรู
ยึดโครงเหล็ก
ความหนา 1.5 – 3.2 มิลลิเมตร

สกรูยึดไม้ฝากับโครงไม้

สกรูปลายสว่าน ปลายสว่านมีร่องคายขี้ไม้ เจาะไว ยึดแน่นฟังหัวได้ลึก
ยึดโครงไม้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลสินค้า การใช้งาน สั่งซื้อสินค้า หรือ ติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่าย