Profast Screw

สกรูปลายสว่านอเนกประสงค์ (หัวบัททอน) โปรฟาส์ท

สกรูปลายสว่านอเนกประสงค์ (หัวบัททอน) สกรูผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง หัวเจาะปลายสว่านเจาะเหล็กหนาได้ 3.2 มม. โดยไม่ต้องเจาะรูนำ สกรูมีปีกกว้างพิเศษช่วยจับยึดวัสดุได้แนบแน่น

  • ปลายสว่านแปเหล็ก สามารถเจาะยึดเหล็กได้สูงสุด 3.2 มม.

  • หัวเจาะปลายสว่าน คม เจาะเร็ว ไม่ต้องเจาะรูนำ

  • สารเคลือบสม่ำเสมอ

  • สกรูปีกกว้างมีแรงกดสูง

  • หัวแฉกไม่ตื้น ไม่ลึกเกิน ดอกไขควงจับได้แน่น ไม่หลุดระหว่างเจาะ

วิดีโอ

ตรวจสอบคุณภาพ

สกรูโปรฟาส์ท มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและความทนทานต่อสนิม ด้วยการทดสอบดังนี้
– ทดสอบละอองเกลือ ด้วยเครื่อง Salt Spray Test Machine ตาม มาตรฐาน AS2331.3.1
– ทดสอบความทนทานต่อกรด ด้วยเครื่อง Kesternich ตามมาตรฐาน DIN50018

ขนาดและความยาวของสกรูปลายสว่านอเนกประสงค์ (หัวบัททอน) โปรฟาส์ท

ขนาด 8 x 1/2 นิ้ว

แปเหล็ก

ขนาด 8 x 3/4 นิ้ว

แปเหล็ก

ขนาด 8 x 1.0 นิ้ว

แปเหล็ก

ขนาด 8 x 1.5 นิ้ว

แปเหล็ก

ขนาด 8 x 3/4 นิ้ว

แปไม้

ขนาด 8 x 1.5 นิ้ว

แปไม้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลสินค้า การใช้งาน สั่งซื้อสินค้า หรือ ติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่าย