แปสำเร็จรูปโปรฟาส์ท

แข็งแรง ทนทาน ทำงานง่าย

สารเคลือบอลูซิงค์

สารเคลือบ
อลูมิเนียมซิงค์

ออกแบบ
ตามหลักวิศวกรรม

ผ่านการทดสอบมาตรฐานจาก
ม.พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

แปสำเร็จรูปโปรฟาส์ท ได้ผ่านการททดสอบจาก “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”
ว่าสามารถรับน้ำหนักและมีการให้ตัว ได้ตามมาตรฐาน ทำให้หลังคา แข็งแรง ทนทาน ไม่พัง น้ำไม่รั่วไหล

แปสำเร็จรูปโปรฟาส์ท
แข็งแรง ทนทาน ทำงานง่าย

แปสำเร็จรูปโปรฟาส์ท ผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง (High Tensile Steel G550) เคลือบกันสนิมด้วยสาร อะลูมิเนียม / ซิงค์ นำมาขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

“โปรไฟล์”ที่ผ่านการออกแบบตามหลักวิศวกรรมทำให้แปมีความแข็งแรงแต่ก็มีนํ้าหนักเบา ผนวกด้วยคุณสมบัติของแรงดึงสูงทำให้ช่างผู้ใช้งานสามารถขึ้นไปยืนขณะกำลังติดตั้ง เหยียบบนแปได้โดยไม่แอ่นจนเสียรูป

ทำไมถึงต้องเลือกใช้ แปสำเร็จโปรฟาส์ท

– ติดตั้งง่ายเพียงใช้สกรู
– ไม่ต้องตัด ไม่ต้องเชื่อม ไม่ต้องทาสี
– สามารถใช้แทนเหล็กตัวซีได้
– ผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง G 550
– ไม่เป็นสนิม อายุการใช้งานยาวนาน
– สามารถทำระยะจันทันได้สูงสุดถึง 150 ซม.**

**สำหรับรุ่น PRO 200 ความหนาแป 1 มม.

ภาพหน้าตัดแปโปรฟาส์ท

การคำนวณออกแบบเชิงวิศวกรรม สามารถรับน้ำหนักได้ สูงสุดถึง 120 กก./ตรม. ทำให้ช่างผู้ใช้ไม่ต้องเกิดความกังวล ตอนเหยียบบนแปขณะกำลังติดตั้ง และสามารถวางซ้อนทับได้สะดวกในการจัดเก็บและขนย้าย

สอบถามข้อมูลเชิงเทคนิค

ข้อมูลสินค้าโดยละเอียด พูดคุยกับทีมเทคนิค


ทนทานด้วยสารเคลือบพิเศษ

ผลการทดสอบความทนทานของสารเคลือบ แปสำเร็จโปรฟาส์ท

ทดสอบด้วยเครื่องละอองเกลือ (Salt Spray Test)
(มาตรฐาน AS2331.3.1)

ภาพแปสำเร็จ
ภาพไอกรดที่ 6 ไซเคิล (Cycle)

ภาพแปสำเร็จ
ภาพไอกรดที่ 2 ไซเคิล (Cycle)

ภาพแปสำเร็จ
ภาพไอกรดที่ 6 ไซเคิล (Cycle)

ทดสอบด้วยเครื่องไอกรด (Kesternich Test)
(มาตรฐาน DIN 50018)

ภาพแปสำเร็จ
ทดสอบละอองเกลือที่ 550 ชั่วโมง (Hrs.)

ภาพแปสำเร็จ
ทดสอบละอองเกลือที่ 72 ชั่วโมง (Hrs.)

ภาพแปสำเร็จ
ทดสอบละอองเกลือที่ 24 ชั่วโมง (Hrs.)

ทำไมแปสำเร็จโปรฟาส์ท จึงเอียง?

เป็นการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อเสริมแรงทำให้แปมีความแข็งแรง
สามารถรับน้ำหนักของแผ่นหลังคาและน้ำหนักของช่างผู้ติดตั้ง(น้ำหนักจร)
ป้องกันการเสียรูปของแปขณะติดตั้ง

มีให้เลือก 3 แบบ 3 ความหนา

สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับการใช้มุงหลังคาชนิดต่างๆ

PRO 120

หนา 0.50 มม.

เคลือบกันสนิมด้วย อลูซิงค์
ความยาว 4 เมตร และ 6 เมตร

สำหรับติดตั้งกับ
กระเบื้องคอนกรีต, เมทัลชีท

การติดตั้ง
สามารถวางระยะจันทันได้ สูงสุด 1 เมตร

ระยะแป
กระเบื้องคอนกรีต : 32 – 34 ซม.
เมทัลชีท : 1 เมตร

PF55-Hi AZ

หนา 0.55 มม.

เคลือบกันสนิมด้วย อลูซิงค์
ความยาว 4 เมตร และ 6 เมตร

สำหรับติดตั้งกับ
กระเบื้องคอนกรีต, เมทัลชีท

การติดตั้ง
สามารถวางระยะจันทันได้ สูงสุด 1 เมตร

ระยะแป
กระเบื้องคอนกรีต : 32 – 34 ซม.
เมทัลชีท : 1 เมตร

PRO 200

หนา 1.00 มม.

เคลือบกันสนิมด้วย อลูซิงค์
ความยาว 6 เมตร

สำหรับติดตั้งกับ
กระเบื้องลอนคู่, เมทัลชีท

การติดตั้ง
สามารถวางระยะจันทันได้ สูงสุด 1 เมตร

ระยะแป
กระเบื้องลอนคู่ : 1 – 1.2 เมตร
เมทัลชีท : 1.5 เมตร

ข้อควรระวัง ในการนำไปติดตั้งหลังคาเมทัลชีทควรในการเดินบนหลังคาควรใช้ความระมัดระวังสูง

สอบถามข้อมูลเชิงเทคนิค

ข้อมูลสินค้าโดยละเอียด พูดคุยกับทีมเทคนิค

แปสำเร็จรูปโปรฟาส์ท

แข็งแรง ทนทาน ทำงานง่าย

สารเคลือบอลูซิงค์

สารเคลือบ
อลูมิเนียมซิงค์

ออกแบบ
ตามหลักวิศวกรรม

ผ่านการทดสอบมาตรฐานจาก
ม.พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

แปสำเร็จรูปโปรฟาส์ท ได้ผ่านการททดสอบจาก “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” ว่าสามารถรับน้ำหนักและมีการให้ตัว ได้ตามมาตรฐาน ทำให้หลังคา แข็งแรง ทนทาน ไม่พัง น้ำไม่รั่วไหล

แปสำเร็จรูปโปรฟาส์ท
แข็งแรง ทนทาน ทำงานง่าย

แปสำเร็จรูปโปรฟาส์ท ผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง (High Tensile Steel G550) เคลือบกันสนิมด้วยสาร อะลูมิเนียม / ซิงค์ นำมาขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

“โปรไฟล์”ที่ผ่านการออกแบบตามหลักวิศวกรรมทำให้แปมีความแข็งแรงแต่ก็มีนํ้าหนักเบา ผนวกด้วยคุณสมบัติของแรงดึงสูงทำให้ช่างผู้ใช้งานสามารถขึ้นไปยืนขณะกำลังติดตั้ง เหยียบบนแปได้โดยไม่แอ่นจนเสียรูป

ทำไมถึงต้องเลือกใช้ แปสำเร็จโปรฟาส์ท

– ติดตั้งง่ายเพียงใช้สกรู
– ไม่ต้องตัด ไม่ต้องเชื่อม ไม่ต้องทาสี
– สามารถใช้แทนเหล็กตัวซีได้
– ผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง G 550
– ไม่เป็นสนิม อายุการใช้งานยาวนาน
– สามารถทำระยะจันทันได้สูงสุดถึง 150 ซม.**

**สำหรับรุ่น PRO 200 ความหนาแป 1 มม.

ภาพหน้าตัดแปโปรฟาส์ท

การคำนวณออกแบบเชิงวิศวกรรม สามารถรับน้ำหนักได้ สูงสุดถึง 120 กก./ตรม. ทำให้ช่างผู้ใช้ไม่ต้องเกิดความกังวล ตอนเหยียบบนแปขณะกำลังติดตั้ง และสามารถวางซ้อนทับได้
สะดวกในการจัดเก็บและขนย้าย

สอบถามข้อมูลเชิงเทคนิค

ข้อมูลสินค้าโดยละเอียด
พูดคุยกับทีมเทคนิค


ทนทานด้วยสารเคลือบพิเศษ

ผลการทดสอบความทนทานของสารเคลือบ แปสำเร็จโปรฟาส์ท

ทำไมแปสำเร็จโปรฟาส์ท จึงเอียง?

เป็นการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อเสริมแรงทำให้แปมีความแข็งแรง
สามารถรับน้ำหนักของแผ่นหลังคาและน้ำหนักของช่างผู้ติดตั้ง(น้ำหนักจร)
ป้องกันการเสียรูปของแปขณะติดตั้ง

มีให้เลือก 3 แบบ 3 ความหนา

สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับการใช้มุงหลังคาชนิดต่างๆ

PRO 120

หนา 0.50 มม.

เคลือบกันสนิมด้วย อลูซิงค์
ความยาว 4 เมตร และ 6 เมตร

สำหรับติดตั้งกับ
กระเบื้องคอนกรีต, เมทัลชีท

การติดตั้ง
สามารถวางระยะจันทันได้ สูงสุด 1 เมตร

ระยะแป
กระเบื้องคอนกรีต : 32 – 34 ซม.
เมทัลชีท : 1 เมตร

PF55-Hi AZ

หนา 0.55 มม.

เคลือบกันสนิมด้วย อลูซิงค์
ความยาว 4 เมตร และ 6 เมตร

สำหรับติดตั้งกับ
กระเบื้องคอนกรีต, เมทัลชีท

การติดตั้ง
สามารถวางระยะจันทันได้ สูงสุด 1 เมตร

ระยะแป
กระเบื้องคอนกรีต : 32 – 34 ซม.
เมทัลชีท : 1 เมตร

PRO 200

หนา 1.00 มม.

เคลือบกันสนิมด้วย อลูซิงค์
ความยาว 6 เมตร

สำหรับติดตั้งกับ
กระเบื้องลอนคู่, เมทัลชีท

การติดตั้ง
สามารถวางระยะจันทันได้ สูงสุด 1 เมตร

ระยะแป
กระเบื้องลอนคู่ : 1 – 1.2 เมตร
เมทัลชีท : 1 เมตร

ข้อควรระวัง ในการน้ำไปติดตั้งหลังคาเมทัลชีทควรในการเดินบนหลังคาควรใช้ความระมัดระวังสูง

สอบถามข้อมูลเชิงเทคนิค

ข้อมูลสินค้าโดยละเอียด
พูดคุยกับทีมเทคนิค