Inno-cons (Thailand) Company

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด นับจากวันแรกที่เราเริ่มทำธุรกิจมาจนถึงปัจจุบันก็อายุรวมได้ 25 ปี เดิมทีบริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัดเริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นผู้ผลิตน้ำยาขัดเคลือบสีรถยนต์ และเป็นผู้บุกเบิกในการทำตลาด สกรูปลายสว่าน (Fastener) โดยเราเล็งเห็นว่าตลาดงานก่อสร้างในประเทศไทยมีแนวโน้มโตมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ปีและหนึ่งในวัสดุที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือหลังคาเมทัลชีท เราจึงได้ทำการศึกษาปัจจัยในส่วนใดบ้างที่ตลาดยังขาดอยู่ จึงเป็นที่มาของสกรูปลายสว่าน FIX-IT

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีเป้าประสงค์ที่จะต้องการเป็นผู้พัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อให้สินค้าที่ออกสู่ตลาดในนามบริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็น ที่ไว้วางใจให้กับ บริษัท องค์กร ร้านค้า ที่นำไปใช้งาน หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย เราจึงมีการเพิ่มบุคคลากร ทั้งฝ่ายสำนักงาน ฝ่ายผลิต เพื่อตอบรับกับความต้อง การของตลาดในปัจจุบัน เรามีการขยายพื้นที่การจัดส่ง สินค้าออกไปทั่วประเทศพร้อมทั้งตั้งจุดกระจายสินค้า ของตัวเอง ด้วยเหตุที่กล่าวมาทั้งหมด เราได้รับเลือก ให้นำสินค้าประเภทสกรูปลายสว่านเข้าไปจำหน่ายใน ไทวัสดุแต่เพียงผู้เดียว ในขณะที่ตัวแทนขายปลีก ก็ยังมีปริมาณในการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และองค์กรที่นำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้ก็ยังไว้วางใจ ให้เราดูแลและเป็นที่ปรึกษาในด้านการติดตั้งอย่าง เสมอมา