แผ่นโปร่งแสงไฟเบอร์กลาสเอ็นเวฟ (N-Wave)
สำหรับงานสเปค ปั๊มน้ำมัน ปตท. (PTT)

สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เลือกใช้ แผ่นหลังคาโปร่งแสง เอ็นเวฟ (N-Wave) กับหลังคาในบริเวณทางเดิน ร้านค้า และห้องน้ำ

แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ / เอ็นเวฟ

แผ่นโปร่งแสงในประเภทไฟเบอร์กลาส Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) วัสดุแข็งแรงทนทาน ให้แสงส่องผ่านที่เป็นธรรมชาติ ฟุ้งกระจายตัวได้ดีไม่เป็นลำแสง ช่วยให้แสงเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการส่องสว่าง

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางเทคนิค สเปคสินค้า

แผ่นหลังคาโปร่งแสง เอ็นเวฟ

แผ่นโปร่งแสงไฟเบอร์กลาส Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) วัสดุแข็งแรงทนทาน ให้แสงส่องผ่านที่เป็นธรรมชาติ ฟุ้งกระจายตัวได้ดีไม่เป็นลำแสง ช่วยให้แสงเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการส่องสว่าง

มีเทคโนโลยี UVIC Coating Protection ซึ่งเป็นชั้นฟิล์มที่ช่วยป้องกันรังสี UV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันรังสี UV ได้มากถึง 99% รักษาระดับแสงส่องผ่านได้ตลอดอายุการใช้งาน รับประกันไม่รั่วซึมยาวนานถึง 15 ปี

ข้อมูลแผ่นโปร่งแสง เอ็นเวฟ

ความกว้างของแผ่น 105 เซนติเมตร
ความยาวของแผ่น 7.2 เมตร, 7.6 เมตร
ความสูงของลอน 16.5 มิลลิเมตร
ความลาดเอียงขั้นต่ำ 5 องศา
รัศมีดัดโค้ง 6 เมตรขึ้นไป
ส่วนยื่นล้ำสูงสุด 15 เซนติเมตร
เทคโนโลยีการป้องกันรังสี UVIC/UVAS
ระยะแปแบบโครงตรง 100 เซนติเมตร
ระยะปแบบโครงดัดโค้ง
100 เซนติเมตร
ระยะจันทัน 1 เมตร (ระยะซ้อนทับ)
จำนวนลอนในการซ้อนทับ 1 ลอน

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางเทคนิค สเปคสินค้า

แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์

แผ่นโปร่งแสงไฟเบอร์กลาส Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) วัสดุแข็งแรงทนทาน ให้แสงส่องผ่านที่เป็นธรรมชาติ ฟุ้งกระจายตัวได้ดีไม่เป็นลำแสง ช่วยให้แสงเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการส่องสว่าง

มีเทคโนโลยี UVIC Coating Protection ซึ่งเป็นชั้นฟิล์มที่ช่วยป้องกันรังสี UV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันรังสี UV ได้มากถึง 99% รักษาระดับแสงส่องผ่านได้ตลอดอายุการใช้งาน รับประกันไม่รั่วซึมยาวนานถึง 15 ปี

ข้อมูลแผ่นโปร่งแสง มินิ โกลด์

ความกว้างของแผ่น 105 เซนติเมตร
ความยาวของแผ่น 3, 4, 6, 8, 9 ,12 เมตร
ความสูงของลอน 11 มิลลิเมตร
ความลาดเอียงขั้นต่ำ 5 องศา
รัศมีดัดโค้ง 6 เมตรขึ้นไป
ส่วนยื่นล้ำสูงสุด 15 เซนติเมตร
เทคโนโลยีการป้องกันรังสี UVIC/UVAS
ระยะแปแบบโครงตรง 100 เซนติเมตร
ระยะปแบบโครงดัดโค้ง
100 เซนติเมตร
ระยะจันทัน 1 เมตร (ระยะซ้อนทับ)
จำนวนลอนในการซ้อนทับ 2 ลอน

เทคโนโลยีการป้องกันความร้อนและรังสียูวี

มีเทคโนโลยี UVIC Coating Protection ซึ่งเป็นชั้นฟิล์มที่ช่วยป้องกันรังสี UV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันรังสี UV ได้มากถึง 99% รักษาระดับแสงส่องผ่านได้ตลอดอายุการใช้งาน รับประกันไม่รั่วซึมยาวนานถึง 15 ปี

ติดต่อสอบถามข้อมูล

สอบถามข้อมูล ปรึกษาการใช้ สั่งซื้อสินค้า แอดไลน์มาคุยกับเรา

โครงการปั๊มน้ำมัน ปตท. ที่เลือกใช้แผ่นโปร่งแสง

ตัวอย่างสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่เลือกใช้ แผ่นหลังคาโปร่งแสง เอ็นเวฟ (N-Wave)

สถานีบริการน้ำมัน ปตท. วานรนิวาส
ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ติดตั้งหลังคาโปร่งแสง เอ็น-เวฟ (N-Wave) สีลอฟ-เกรย์ บริเวณรอบห้องน้ำปั้มน้ำมัน
สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ท่าวุ้ง
ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
ติดตั้งหลังคาโปร่งแสง เอ็น-เวฟ (N-Wave) สีลอฟ-เกรย์ และสีขาวมุก บริเวณรอบห้องน้ำปั้มน้ำมัน
สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ชยางกูรมุกดาหาร
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ติดตั้งหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ (Minigold) สีไอซ์ที บริเวณรอบห้องน้ำปั้มน้ำมัน
สถานีบริการน้ำมัน PTT Prek Phnov (ประเทศกัมพูชา)
ติดตั้งแผ่นโปร่งแสง เอ็นเวฟ บริเวณห้องน้ำปั้มน้ำมัน
สถานีบริการน้ำมัน PTT Prek AChanh (ประเทศกัมพูชา)
ตำบลแปรกเอนไจ กรุงพนมเปญ

ติดตั้งแผ่นโปร่งแสง เอ็นเวฟ บริเวณห้องน้ำปั้มน้ำมัน

Standards & Certifications

ISO 9001 : 2015

TIS 612 – 2549

AS/NZS 4256.3 : 2006

– ได้รับมาตรฐาน AS/ NZS 4256.3 :2006 Client BMP NO.535535 มาตรฐานจากออสเตรเลีย ที่ได้รับการยอมรับกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

– ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิต BSI Group จากประเทศจากออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหน่วยงาน รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับใน 150 ประเทศทั่วโลก

– ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 612-2549 ของประเทศไทย

ติดต่อสอบถามข้อมูล

สอบถามข้อมูล ปรึกษาการใช้ สั่งซื้อสินค้า แอดไลน์มาคุยกับเรา