Profast Drytech PLUS

แผ่นปิดรอยต่อ แผ่นครอบแห้ง โปรฟาส์ท ดรายเทค พลัส

แผ่นปิดรอยต่อโปรฟาส์ท ดรายเทค พลัส ใช้ปิดรอยต่อแผ่นหลังคาเข้ากับผนังหรือปิดทับรอยต่อ บริเวณสันหลังคา สันตะเข้ ป้องกันนั่ารั่วซึมได้ 100% แผ่นดรายเทค พลัส มีการเสริมความทนทาน ของแผ่นด้วยเส้นใยไฟเบอร์ ส่งผลให้แผ่นมีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย รีดเข้ารูปลอนสะดวก มีอายุการใช้งานยาวนาน

 • มีเส้นกึ่งกลางทำงานง่าย

 • กาวไม่แห้งเร็วจนเกินไป แก้ไขงานได้ง่าย (ภายในระยะเวลา 2-3 นาที)

 • แผ่นไม่ย้วยเสียรูปทรง สามารถดัดเข้ารูปทรงหลังคาได้ง่าย

 • กาวเหนียวยึดติดแน่นไม่หลุดร่อน

 • เสริมด้วยเส้นใยไฟเบอร์ช่วยให้แข็งแรงไม่ฉีกขาด

 • ป้องกันน้ำรั่วซึมได้ 100%

 • วัสดุผลิตจากบิทูเมนสังเคราะห์

 • อายุการใช้งานยาวนาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลสินค้า การใช้งาน สั่งซื้อสินค้า หรือ ติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่าย

ชุดครอบแห้ง โปรฟาส์ท ดรายเทค พลัส

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งครอบหลังคาทั้งระบบพร้อมขารับ ประกอบด้วย

 • แผ่นครอบแห้งขนาด 28×300 เซนติเมตร
 • ขารับซีไลน์ 4 ชิ้น
 • ซีไลน์ยาว 3 เมตร
 • สกรูยึดครอบ, สกรูยึดโครง

วิดีโอการใช้งาน

ขนาดความยาว และการใช้งาน

ขนาด 10 x 300 ซม. 

เหมาะสำหรับ ปิดรอยต่อระหว่างแผ่นหลังคากับผนัง

ขนาด 20 x 300 ซม. 

เหมาะสำหรับ ปิดรอยต่อครอบสันตะเข้

ขนาด 30 x 300 ซม. 

เหมาะสำหรับ ปิดรอยต่อระหว่างครอบสันจั่ว

ขนาด 30 x 1000 ซม. 

เหมาะสำหรับ ปิดรอยต่อระหว่างครอบสันจั่ว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลสินค้า การใช้งาน สั่งซื้อสินค้า หรือ ติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่าย