Profast Screw

สกรูยึดกระเบื้องหลังคาคอนกรีต หลังคาซีแพค โปรฟาส์ท

สกรูปลายสว่านสำหรับติดตั้กระเบื้องหลังคาคอนกรีต หลังคาซีแพคโมเนีย โปรฟาส์ท สกรูผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง หัวเจาะคม เจาะเร็ว ใช้แรงน้อย ลดขั้นตอนการทํางานลง ช่วยประหยัดเวลาและยังช่วยให้งานติดตั้งยึดแน่นมากขึ้นกว่าเดิม มีหัวเจาะปลายสว่านให้เลือกใช้ตามการใช้งาน รุ่นปกติหัวเจาะสามารถเจาะยึดเหล็กได้ 3.2 มม. และรุ่นพิเศษ TRP ออกแบบพิเศษ เพื่อเจาะยึดกับแป สำเร็จรูปหนา 0.48 – 0.6 มม.เจาะยึดได้แน่นไม่หลวมคลอน

การตรวจสอบคุณภาความทนทานสนิม โปรฟาส์ทมีด้วยเครื่องทดสอบละอองเกลือ Salt Spray Test Machine ตาม มาตรฐาน AS2331.3.1 และความทนทานต่อกรด ด้วยเครื่อง Kesternich ตามมาตรฐาน DIN50018

  • หัวเจาะปลายสว่าน คม เจาะเร็ว ไม่ต้องเจาะรูนำ

  • ปลายสว่าน TRP เจาะเหล็กหนาสูงสุด 3.2 มม. ยึดกับโครงได้แน่น

  • แกนสกรูตรง ศูนย์ถ่วงดี ไม่แกว่ง ขณะใช้งาน

  • หัวแฉกไม่ตื้น ไม่ลึกเกิน ดอกไขควงจับได้แน่น ไม่หลุดระหว่างเจาะ

วิดีโอ

ตรวจสอบคุณภาพ

สกรูโปรฟาส์ท มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและความทนทานต่อสนิม ด้วยการทดสอบดังนี้
– ทดสอบละอองเกลือ ด้วยเครื่อง Salt Spray Test Machine ตาม มาตรฐาน AS2331.3.1
– ทดสอบความทนทานต่อกรด ด้วยเครื่อง Kesternich ตามมาตรฐาน DIN50018

ขนาดและความยาวของสกรูยึดกระเบื้องหลังคาคอนกรีต โปรฟาส์ท

ขนาด 8 x 2 นิ้ว

แปเหล็ก

ขนาด 8 x 2.5 นิ้ว

แปเหล็ก

ขนาด 8 x 3 นิ้ว

แปเหล็ก

ขนาด 8 x 3.5 นิ้ว

แปเหล็ก

ขนาด 8 x 2 นิ้ว
หัวเจาะ TRP

แปสำเร็จ

ขนาด 8 x 2.5 นิ้ว
หัวเจาะ TRP

แปสำเร็จ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลสินค้า การใช้งาน สั่งซื้อสินค้า หรือ ติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่าย