FIX-CONS Screw

ฟิกซ์คอน สกรูยึดคอนกรีต โปรฟาส์ท

เจาะยึดง่าย ไม่ต้องใช้พุก ลดขั้นตอนในการทำงาน

สกรูยึดคอนกรีต ฟิกซ์คอน โปรฟาส์ท ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ชุบแข็งมาอย่างดี ช่วยลดทอนขั้นตอนการทำงานของช่าง ไม่ต้องใช้พุก สะดวก ประหยัดเวลา รับน้ำหนักได้ สูงถึง 170 กิโลกรัม มั่นใจเรื่องการรับน้ำหนักด้วยผลการทดสอบรับน้ำหนักจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) และคุณภาพความทนทานสนิม ด้วยเครื่องทดสอบละอองเกลือ Salt Spray Test Machine ตาม มาตรฐาน AS2331.3.1 และความทนทานต่อกรด ด้วยเครื่อง Kesternich ตามมาตรฐาน DIN50018

 • รับน้ำหนักได้สูงถึง 170 กิโลกรัม

 • ใช้งานแทนพุกคอนกรีต

 • ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการ ทำงานได้เร็วกว่า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลสินค้า การใช้งาน สั่งซื้อสินค้า หรือ ติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่าย

การใช้งาน

 • ขันยึดอุปกรณ์เข้ากับผนังคอนกรีต
 • ขารับซีไลน์ 4 ชิ้น
 • ซีไลน์ยาว 3 เมตร
 • สกรูยึดครอบ, สกรูยึดโครง

ตรวจสอบคุณภาพ

สกรูโปรฟาส์ท มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและความทนทานต่อสนิม ด้วยการทดสอบดังนี้
– ทดสอบละอองเกลือ ด้วยเครื่อง Salt Spray Test Machine ตาม มาตรฐาน AS2331.3.1
– ทดสอบความทนทานต่อกรด ด้วยเครื่อง Kesternich ตามมาตรฐาน DIN50018

ขนาดบรรจุ

 • 50,100 ตัว

สารเคลือบ

 • ชุบซิ้งค์ขาว (White Zinc)

ใช้งานร่วมกับ

 • สว่านไฟฟ้า
 • ไขควงปากแบน หรือบล็อคจับ 1/4

วิดีโอการใช้งาน

เอกสารผลทดสอบสกรูยึดคอนกรีต

ขนาดและความยาวของสกรูยึดคอนกรีต โปรฟาส์ท

สกรูยึดคอนกรีต (ใช้แทนพุกคอนกรีต) สกรูผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง เคลือบซิงค์กันสนิมออกแบบเพื่อใช้ยึดกับคอนกรีต ต้องเจาะนำด้วยดอกสว่านเบอร์ 4

ขนาด 10G x 32 (รับน้ำหนักได้ 60 กิโลกรัม)

ขนาด 10G x 20 (รับน้ำหนักได้ 170 กิโลกรัม)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลสินค้า การใช้งาน สั่งซื้อสินค้า หรือ ติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่าย