ข้อควรรู้ก่อนเชื่อมเหล็กด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้า (สำหรับมือใหม่)

ลวดเชื่อมหรือธูปเชื่อมที่เราเห็นคุ้นตาบ่อย ๆ ในงานก่อสร้าง คือส่วนประกอบของการเชื่อมด้วยไฟฟ้า(MMA) ซึ่งการเชื่อมเหล็กหรือโลหะด้วยวิธีดังกล่าวจะอาศัยความร้อนที่เกิดจากการอาร์คของลวดเชื่อมซึ่งความร้อนที่เกิดขึ้นที่ปลายลวดเชื่อมจะมีอุณหภูมิประมาณ 5,000 – 6,000 องศาเซลเซียส โดยแกนของลวดเชื่อม ทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและเป็นโลหะเติมลงในแนวเชื่อม ส่วนฟลักซ์ที่หุ้มลวดเชื่อมจะหลอมละลายปกคลุมแนวเชื่อม เพื่อป้องกันอากาศภายนอกเข้าทำปฏิกิริยากับแนวเชื่อม และเมื่อเย็นตัวลงฟลักซ์จะแข็งตัวและเปราะเหมือนแก้วเรียกว่า สแลค (slag)

การเชื่อมด้วยไฟฟ้ามีข้อดีคือ
1. ได้ชิ้นงานคุณภาพ สวยงาม
2. ใช้อุปกรณ์ในการทำงานน้อย
3. ต้นทุนในการเชื่อมต่ำ

การเชื่อมด้วยไฟฟ้า จะมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนสำคัญอยู่ 3 องค์ประกอบ คือ

1.ตู้เชื่อม ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดการอาร์คระหว่างชิ้นงานโดยตู้เชื่อมที่มีคุณภาพจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สเถียรและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่ต้องรู้คือการปรับกระแสไฟฟ้าสำหรับการเชื่อมชิ้นงานควรปรับให้เหมาะสมตามความชำนาญของการใช้งาน โดยการปรับกระแสไฟฟ้าจะสัมพันธ์กับความร้อนที่เกิดขึ้นในการอาร์ค กระแสไฟฟ้าสูงอาร์คง่าย เชื่อมได้ไว แต่ก็เกิดความร้อนสูงทำให้ชิ้นงานทะลุได้ ปรับกระแสไฟที่น้อยเกินก็จะทำให้การอาร์คไฟสะดุดเชื่อมยาก

2.ลวดเชื่อม ธูปเชื่อม ทำหน้าที่ให้ความร้อนและเติมโลหะลงในรอยต่อโดยลวดเชื่อมก็จะมีอยู่มากมายหลายประเภทเเละหลากหลายยี่ห้อ เราควรเลือกใช้ลวดเชื่อมที่มีคุณภาพเพราะจะส่งผลให้งานออกมาสมบูรณ์ได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่น หากเราใช้ลวดเชื่อมที่ อาร์คติดง่าย เกิดควันน้อย สะเก็ดไฟต่ำ งานก็จะออกมาได้สมบูรณ์มากขึ้นเพราะอุปสรรคในการทำงานน้อยลง

3.อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเชื่อม
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยถือควรเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะหากเรามีฝีมือที่ดีแค่ไหนแต่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานขึ้น ก็ไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน โดยอุปกรณ์ที่ต้องมีได้แก่

3.1 แว่นกรองแสง ป้องกันดวงตาจากเข้มข้นของแสงจากการอาร์ค
3.2 ถุงมือเชื่อม ป้องกันความร้อนและสะเก็ดไฟ
3.3 คีมจับชิ้นงาน ช่วยจับชิ้นงานและป้องกันความร้อน
3.3 ค้อนเคาะสแลค กำจัดฟลั๊กที่ปกคลุมแนวเชื่อม
3.4 แปลงลวด ใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อม

ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้งานเชื่อมออกมาสมบูรณ์ได้ง่ายขึ้น หลังจากนั้นก็จะเป้นการพัฒนาและฝีมือการเชื่อม การเดินแนว ของแต่ละบุคคล