ปัจจุบันนี้มีวัสดุให้เลือกสำหรับการปูพื้นอยู่หลากหลาย จากเมื่อก่อนที่เราจะพบเห็นไม้ปาร์เก้เสียเป็นส่วนใหญ่เราลองไปทำความรู้จักกับ ประเภทของวัสดุที่นำมาใช้งานกับวิธีการที่ใช้ติดตั้งกันครับ

1. ไม้ปาร์เก้

ไม้ปาร์เก้จะเป็นไม้แท้ที่แปรูปตัดเป็นชิ้นมีสลักสำหรับสอดใช้ปูขัดกันเป็นชิ้น ๆ ขนาดชิ้นละประมาณ 5×30 ซม. ติดตั้งโดยการใช้กาวยาง ใช้การยิงตะปูช่วยเสริมการยึดเกาะ

2. ไม้พื้น SPC (กระเบื้องยาง)

 เป็นวัสดุเทียมทำลายไม้ มีความทนทานต่อการใช้งาน ปลวกไม่กิน ทนความชื้นได้ดี  ติดตั้งโดยการใช้กาวยาง ปูให้แผ่นชิดเสมอกัน

ข้อสังเกตุ
กาวยางช่วยให้ช่างทำงานได้ง่าย ช่างคุ้นเคยกับการใช้งาน แต่ประสิทธิภาพการยึดเกาะจะมีน้อย
หากติดตั้งไม่ดี จะทำให้พื้นไม้ขายตัวดันกันจนเกิดอาการโก่งได้ สามารถเลือกใช้ กาวปูพื้น Sx-900 กาวสูตรไฮบริดโพลิเมอร์ ยึดแน่น ไม่มีกลิ่น Low VOC ปลอดภัยกับผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย ไม่หดตัว ไม่บวมแม้เจอความชื้น

3. ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์

ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์ คือไม้จริงที่ผ่านการแปรูปส่วนมากประกอบด้วยโครงสร้างสำคัญ 3 ส่วน ผิวหน้าคัดเลือกจากลายไม้เน้นความสวยงาม ชั้นตรงกลางเป็นพื้นไม้ที่ออกแบบให้ป้องกันการ ยืดขยายตัวของวัสดุ ชั้นสุดท้ายเป็นไม้ใช้เพิ่มความแข็งแรงโดยรวมของแผ่นไม้ การติดตั้งทำได้ 3 วิธี โดยแต่ละวิธีจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปดังนี้

วิธีที่ 1 ใช้ม้วนโฟมปูรองพื้นแล้วปูไม้ทับ จะทำให้การเดินบนพื้นรู้สึก ยวบ มีเสียงดัง รบกวนการใช้ชีวิตหากนำไปใช้งานบริเวณที่พักอาศัย

วิธีที่ 2 ปูทับบนไม้อัดโดยใช้แม็คลมยิงยึด วิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมเพราะขั้นตอนมีความยุ่งยาก ในการปรับระดับผิวไม้อัดให้เรียบเสมอกันก่อนปู

วิธีที่ 3 ปูโดยใช้กาวพียู เป็นวิธีติดตั้งโดยใช้กาว ซึ่งวิธีการติดตั้งนี้มีข้อเสียที่กาวมีกลิ่นฉุนรุนแรง และยุบตัวจากการคายสารระเหย ซึ่งามารถเลือกใช้กาวปูพื้น Sx-900 กาวสูตรไฮบริดโพลิเมอร์ ยึดแน่น ไม่มีกลิ่น Low VOC ปลอดภัยกับผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย ไม่หดตัว ไม่บวมแม้เจอความชื้น

4. ไม้พื้นลามิเนต

ไม้พื้นลามิเนต คือไม้จริงที่ถูกปิดทับด้วยผิวลามิเนต ลวดลายสวยงามสีสม่ำเสมอ และผิวมีความคงทน แต่ผิวจะไม่ใช่ไม้แท้ การติดตั้งมักนิยมปูด้วย โฟม ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับการติดตั้งพื้นไม้เอ็นจิเนียร์

5. ไม้บันใด

เป็นอีกงานหนึ่งที่ต่อเนื่องกับงานปูไม้พื้น หากใช้งานเป็นไม้แท้ มักนิยมใช้ด้วยกัน 2 วิธีการคือการติดตั้งด้วยพุกและกาว หรือ การใช้งานกาวตะปู เพียงอย่างเดียว

ข้อสังเกตุ 

วิธีที่ การติดตั้งโดยอาศัยพุก จะมีวิธีการหลายขั้นตอนเริ่มจากการทาบ เจาะ ฝัง ปรับระดับ เก็บงาน ขัดผิว เคลือบสี ซึ่งจะใช้เวลามากกว่า วิธีที่ ติดตั้งโดยใช้กาวตะปู กาวตะปูทั่วๆไปที่ใช้งานติดตั้งไม้บันใดทำได้ง่ายรวดเร็วกว่า ยิงกาวแล้วติดได้เลย แต่อาจจะต้องรอให้กาวยึคเกาะได้เต็มที่ 3 วัน ซึ่งถ้าต้องการทำงานต่อเนื่องทันทีสามารถเลือกใช้กาวตะปู Sx-700 ที่แห้งเร็วพร้อมทำงานต่อได้ใน 25 นาที

สรุป

จะเห็นได้ว่า การใช้งานกาวตะปูนั้นให้ประโยชน์ที่คุ้มค่ากับการนำไปใช้งานได้อย่างมากถ้าหาก ตัดสินใจจะเลือกใช้งานกาวตะปูแล้ว ควรเลือกกาวตะปูให้ได้ผลดีด้วยเช่นกัน สำหรับกาวตะปูที่ทางบริษัทได้ผลิตขึ้นมามี 2 รูปแบบ

กาวปูพื้น Sx-900 กาวสูตรไฮบริดโพลิเมอร์ ยึดแน่น ไม่มีกลิ่น Low VOC ปลอดภัยกับผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย ไม่หดตัว ไม่บวมแม้เจอความชื้น 

กาวตะปู Sx-700 กาวสูตรไฮบริดโพลิเมอร์ แห้งเร็วพร้อมทำงานต่อได้ใน 25 นาที  ยึดแน่น ไม่มีกลิ่น Low VOC ปลอดภัยกับผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย ไม่หดตัว ไม่บวมแม้เจอความชื้น

กาวตะปู Sx-700 กาวตะปูซุปเปอร์พลังยึดเกาะ