TEL : (+66)2524-0778-9 |

การเลือกใช้สกรูให้เหมาะสมกับเมทัลชีท

“ใช้สกรูให้เหมาะสมกับเมทัลชีท”

ไม่ใช่แค่การเลือกแผ่นเมทัลชีทที่ดีเพียงเท่านั้น องค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ใช้ในการยึดแผ่นเมทัลชีทเข้ากับโครงสร้างอาคาร และจะต้องเจอกับสภาพแวดล้อมและการกัดกร่อนเช่นเดียวกัน นั่นก็คือสกรูปลายสว่าน

สกรูปลายสว่านสำหรับยึดแผ่นเมทัลชีทเองก็มีมาตรฐานในการวัดคุณภาพและความทนทานของตัวสกรู สองสิ่งนี้หากชิ้นใดชิ้นหนึ่งเกิดสนิมขึ้นก่อน สนิมจะเริ่มลุกลามทำให้เสียหายทั้งตัวหลังคาและโครงสร้างได้ โดยวิธีการเลือกสกรูให้เหมาะสม จะสามารถเปรียบเทียบจากอายุการรับประกันของสกรู และเมทัลชีทที่สอดคล้องกัน

ยกตัวอย่างเช่น หลังคาเหล็ก AZ150 ในท้องตลาด ที่มีการรับประกัน 20 ปี ก็จะเหมาะสมกับการใช้งานคู่กับสกรูปลายสว่าน FIX-3 ที่มีการรับประกัน 20 ปี เช่นเดียวกัน

โดยเราได้ทำตารางตัวอย่างการเปรียบเทียบการใช้งานของแผ่นเมทัลชีท ที่มีค่า Coating Class ที่ต่างกันออกไป คู่กับสกรูปลายสว่านภายใต้แบรนด์ FIX-IT ตามตารางด้านบนครับ

สกรูปลายสว่านโปรฟาส์ท ถูกพัฒนาออกมาให้เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายประเภท เนื่องจากการเจาะยืดวัสดุที่แตกต่างกันแต่ละประเภท ย่อมต้องการสกรูที่จะสามารถตอบโจทย์ที่แตกต่างกัน

สกรูปลายสว่านเป็นหนึ่งในวัสดุก่อสร้างที่สำคัญต่อการติดตั้งหลังคาเหล็ก เพราะเป็นวัสดุเพียงอย่างเดียวที่ใช้ยึดแผ่นหลังคากับโครงสร้างอาคาร

กาวตะปู (Adhesive) เป็นกาวสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง ใช้ทดแทนการตอกตะปูหรือการยิงตะปูลม โดยมีคุณสมบัติสำคัญ คือ มีแรงยึดเกาะที่สูง ติดแน่นตลอดอายุการใช้งาน แต่ใช่ว่าการเลือกใช้กาวตะปูจะเหมาะกับงานทุกชนิด การตอกตะปูหรือยิงตะปูลมนั้นยังคงมีความสำคัญถ้าช่วยให้งานเสร็จได้เร็วขึ้น

หลังคาเมทัลชีท หรือที่บางท่านอาจรู้จักในนามหลังคาเหล็ก เป็นแผ่นหลังคาที่ผลิตจากเหล็กแผ่นที่เคลือบโลหะผสมอลูมิเนียม (Aluminium) และสังกะสี (Zinc) โดยทำการขึ้นรูปจากแผ่นเหล็กเรียบเป็นรูปลอนหลากหลายแบบตามความต้องการ

Go to Top