AS/NZS คือมาตรฐานอะไร ทำไมต้องใช้กับแผ่นโปร่งแสง

Home/Posts/Knowledge/AS/NZS คือมาตรฐานอะไร ทำไมต้องใช้กับแผ่นโปร่งแสง

“AS/NZS คือมาตรฐานอะไร ทำไมต้องใช้กับแผ่นโปร่งแสง”

AS/NZS ย่อมาจาก Australian/New Zealand Standards เป็นมาตรฐานที่มีการตรวจสอบการผลิตแผ่นโปร่งแสงอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนและมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์แผ่นโปร่งแสง เป็นมาตรฐานที่กำหนดโดยสองประเทศ คือ ประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

เหตุผลที่ต้องใช้มาตรฐานของประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ ก็เพราะ แผ่นหลังคาเหล็ก (Metal Sheet) ที่ต้องใช้งานร่วมกับโปร่งแสงนั้นมีต้นกำหนดจากประเทศออสเตรเลียและได้มีการกำหนดมาตรฐานของหลังคาเหล็กไว้ และเพื่อให้แผ่นโปร่งแสงมีคุณภาพสามารถใช้งานควบคู่กับแผ่นหลังคาเหล็กได้ดี จึงต้องใช้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสองประเทศนี้

โดยมาตรฐาน AS/NZS มีข้อกำหนดในการทดสอบแผ่นโปร่งแสง ดังนี้
AS/NZS 4257.1 : การตรวจวัดขนาด
AS/NZS 4257.2 : การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสภาพเมื่อผ่านความร้อน (60 °C)
AS/NZS 4257.3 : การตรวจวัดมวลต่อหน่วยพื้นที่ของแผ่น
AS/NZS 4257.4 : การตรวจวัดปริมาณแสงส่องผ่าน
AS/NZS 4257.5 : การตรวจวัดปริมาณใยแก้ว
AS/NZS 4257.6 : การตรวจวัดความสามารถในการรับแรงกระแทก
AS/NZS 4257.7 : การตรวจวัดค่าความคงทนของสี , การส่งผ่านของแสงและความต้านทานต่อแรงกระแทกหลังจากได้รับรังสีอัลตราไวโอเลต
AS/NZS 4257.8 : การตรวจหาสไตรีนที่ตกค้าง

แผ่นโปร่งแสง อินโน-คอนส์ ผลิตตรงตามมาตรฐาน AS/NZS 4256.3 โดยการตัวประเมินจากสถาบันจาก BSI Group (BSI Group ANZ Pty Ltd) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการตรวจวัดมาตรฐานระดับสากล และเรายังได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 612-2549 ตรวจประเมินจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) โดยเรามีการตรวจสอบคุณภาพในการผลิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

กาวตะปู (No more nail Adhesive) เป็นกาวสำหรับใช้งานยึดติดวัสดุต่าง ๆ ใช้ทดแทนการตอกตะปู หรือการเจาะผนังยึดพุกและสกรูได้เป็นอย่างดี

สกรูปลายสว่านสำหรับยึดแผ่นเมทัลชีทเองก็มีมาตรฐานในการวัดคุณภาพและความทนทานของตัวสกรู สองสิ่งนี้หากชิ้นใดชิ้นหนึ่งเกิดสนิมขึ้นก่อน สนิมจะเริ่มลุกลามทำให้เสียหายทั้งตัวหลังคาและโครงสร้างได้

วิธีการตรวจสอบสกรูว่ามีความทนทานต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเกิดสนิมได้ดีนั้น สามารถทำได้โดยการทดสอบตามมาตรฐาน AS 3566 โดยใช้เครื่องเร่งสภาวะ เพื่อจำลองสภาวะการกัดกร่อนที่รุนแรง

โดยทั่วไปแล้วเมื่อเราต้องการติดตั้งหลังคาเมทัลชีท ก็จะต้องสั่งซื้อสกรูสำหรับติดตั้งคู่กันไปด้วยเสมอๆ โดยสกรูก็มีให้เลือกใช้งานหลากหลาย

Go to Top