Profast Screw

Home/Profast/Profast Screw

สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงผนังเบา โปรฟาส์ท

Profast Screw สกรูยึดแผ่นไฟเ [...]

สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงผนังเบา โปรฟาส์ท

สกรูแทนรีเวท ยึดโครงคร่าวผนังเบา โปรฟาส์ท

สกรูแทนรีเวท ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง สำหรับยึดโครงสร้าง เจาะยึดง่าย สะดวก รวดเร็ว กว่าการใช้รีเวทแบบเดิม

สกรูแทนรีเวท ยึดโครงคร่าวผนังเบา โปรฟาส์ท

สกรูปลายสว่านอเนกประสงค์ (หัวบัททอน) โปรฟาส์ท

สกรูปลายสว่านอเนกประสงค์ (หัวบัททอน) สกรูผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง หัวเจาะปลายสว่านเจาะเหล็กหนาได้ 3.2 มม. โดยไม่ต้องเจาะรูนำ สกรูมีปีกกว้างพิเศษช่วยจับยึดวัสดุได้แนบแน่น

สกรูปลายสว่านอเนกประสงค์ (หัวบัททอน) โปรฟาส์ท

สกรูงานติดตั้งไม้ ไม้เทียม ไม้ฝา ไม้พื้น โปรฟาส์ท

สกรูปลายสว่านยึดไม้ฝากับโครงเหล็ก (มีปีก) สกรูปลายสว่านเจาะยึดไม้ฝากับโครงเหกล็กและะฝังหัวสกรูให้เลียบลงใต้ผิวไม้โดยไม่ต้องเจาะรูนำ แข็งแรงและกันสนิม ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีการชุบแข็ง

สกรูงานติดตั้งไม้ ไม้เทียม ไม้ฝา ไม้พื้น โปรฟาส์ท

สกรูปลายสว่านอเนกประสงค์ โปรฟาส์ท

สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงสร้างเหล็กหรือไม้ ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง พร้อมสารเคลือบซิงค์กันสนิม หัวเจาะปลายสว่านสำหรับแปเหล็ก และหัวเจาะสำหรับแปไม้ ออกแบบเพื่อใช้ยึดโครงเหล็กและโครงไม้

สกรูปลายสว่านอเนกประสงค์ โปรฟาส์ท

สกรูยึดกระเบื้องหลังคาลอนลูกฟูก โปรฟาส์ท

สกรูยึดกระเบื้องหลังคาลอนลูกฟูก ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง หัวเจาะคม เจาะเร็ว ใช้แรงน้อย เจาะยึดแปเหล็กหนาได้ 3.2 มม. โดยไม่ต้องเจาะรูนำ สกรูมีปีกกว้างพร้อมด้วยซีลยาง EPDM ช่วยป้องกันการรั่วซึมได้อย่างหมดปัญหา

สกรูยึดกระเบื้องหลังคาลอนลูกฟูก โปรฟาส์ท
Go to Top