Profast Screw

สกรูแทนรีเวท ยึดโครงคร่าวผนังเบา โปรฟาส์ท

สกรูแทนรีเวท สกรูที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานทดแทนการเจาะ ย้ำรีเวท สกรูจะทำหน้าที่ในการเจาะและยึดโครงคร่าวเข้าด้วยกันได้ทันที ทำให้ลดขั้นตอนการทำงาน งานเสร็จได้อย่างรวดเร็ว และสกรูยังมีการเคลือบกันสนิมด้วย White Zinc ทำให้มีความทนทานต่อการเกิดสนิม

  • หัวเจาะปลายสว่าน คม เจาะเร็ว ไม่ต้องเจาะรูนำ

  • สารเคลือบสม่ำเสมอ

  • หัวจับสกรูเรียบแบนไปกับโครงสร้าง ไม่ดันแผ่นผนัง

  • หัวแฉกไม่ตื้น ไม่ลึกเกิน ดอกไขควงจับได้แน่น ไม่หลุดระหว่างเจาะ

  • สกรูฝังหัวได้ลึก เก็บงานได้เรียบร้อย

สอบถามหาร้านตัวแทน

แจ้งพื้นที่และตำแหน่งหน้างานเพื่อหาร้านตัวแทนในพื้นที่