ยูเทค EUTEK พุกเหล็กดรอปอิน

 DROP IN ANCHORS

    ชุบซิงค์ขาว เป็นพุกเหล็กแบบเกลียวใน ขยายตัวด้วยการตอก โดยใช้ร่วมกับ
สกรู, โบล์ท หรือสตัดเกลียวทุกชนิด ใช้สำหรับงานติดตั้งในคอนกรีตที่มีความหนาไม่มากนัก ปลายพุกอยู่ในระดับเดียวกันกับคอนกรีตหลังการติดตั้งไม่จำเป็นต้องติดตั้งให้ลึกไม่เสี่ยงกับการเจาะเจอเหล็กเส้นในคอนกรีต

Specification

NAME SIZE PULL OUT LOAD (kgs) DISCRIPTION
Drop In Anchors 3/8 2000 Knurled Zinc Plate

ยูเทค EUTEK พุกเหล็กดรอปอิน
DROP IN ANCHORS

ชุบซิงค์ขาว เป็นพุกเหล็กแบบเกลียวในขยายตัวด้วยการตอก โดยใช้ร่วมกับสกรู, โบล์ท หรือสตัดเกลียวทุกชนิด ใช้สำหรับงานติดตั้งในคอนกรีตที่มีความหนาไม่มากนักปลายพุกอยู่ในระดับเดียวกันกับคอนกรีตหลังการติดตั้งไม่จำเป็นต้องติดตั้งให้ลไม่เสี่ยงกับการเจาะเจอเหล็กเส้นในคอนกรีต

Specification

NAME SIZE PULL OUT LOAD (kgs) DISCRIPTION
Drop In Anchors 3/8 2000 Knurled Zinc Plate

สอบถามหาร้านตัวแทน

แจ้งพื้นที่และตำแหน่งหน้างานเพื่อหาร้านตัวแทนในพื้นที่

สอบถามหาร้านตัวแทน

แจ้งพื้นที่และตำแหน่งหน้างาน
เพื่อหาร้านตัวแทนในพื้นที่

วิธีติดตั้งพุกเหล็กดรอปอิน EUTEK

1.เจาะรูโดยใช้ดอกสว่าน
ขนาด 1/2 นิ้ว

2.ทำความสะอาดรูที่เจาะ
หรือเป่าฝุ่นออก

3.ใช้ Setting Tool ตอกดัน
ให้ขยายตัวยึดคอนกรีต

4.ขันให้แน่น ปลอกของพุก
จะยึดติดแน่นกับรูคอนกรีต

ข้อแนะนำ : เจาะรูคอนกรีต 12 mm. ลึก 40 mm.

วิธีติดตั้งพุกเหล็กดรอปอิน EUTEK

1.เจาะรูโดยใช้ดอกสว่าน ขนาด 1/2 นิ้ว

2.ทำความสะอาดรูที่เจาะหรือเป่าฝุ่นออก

3.ใช้ Setting Tool ตอกดันให้ขยาย
ตัวยึดคอนกรีต

4.ขันให้แน่น ปลอกของพุกจะยึดติดแน่น
กับรูคอนกรีต

ข้อแนะนำ

เจาะรูคอนกรีต 12 mm.
ลึก 40 mm.

ข้อแนะนำ

เจาะรูคอนกรีต 12 mm.
ลึก 40 mm.

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางเทคนิค สเปคสินค้า และรายละเอียดการใช้งาน

ติดต่อสอบถามข้อมูล

สอบถามข้อมูล ปรึกษาการใช้
สั่งซื้อสินค้า แอดไลน์มาคุยกับเรา

สอบถามข้อมูล ปรึกษาการใช้
สั่งซื้อสินค้า แอดไลน์มาคุยกับเรา

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทางเทคนิค สเปคสินค้า และรายละเอียดการใช้งาน

ติดต่อสอบถามข้อมูล

สอบถามข้อมูล ปรึกษาการใช้
สั่งซื้อสินค้า แอดไลน์มาคุยกับเรา

สอบถามข้อมูล ปรึกษาการใช้
สั่งซื้อสินค้า แอดไลน์มาคุยกับเรา

สนใจสมัครตัวแทนจำหน่าย

สินค้าวัสดุก่อสร้างคุณภาพสูงจาก บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สนใจสมัครตัวแทนจำหน่าย

สินค้าวัสดุก่อสร้างคุณภาพสูงจาก บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด