Profast Brochure

Profast Brochure

FIX-IT Brochure

Foilex
แผ่นสะท้อนความร้อน

Translucent Brochure

Topglass GC SPF Hybrid Brochure

ตัวอย่างติดตั้ง สกรูปลายสว่านสันลอน - ฟิกซ์เขียว

Topglass GC Brochure

Topglass GC Ultra-Safe Brochure

Topclad GC Brochure

Topglass UltimaGel Brochure

Topglass Ultima Brochure

Ecoglass Brochure

RhinoGlass Brochure

RhinoGlass Spec

แผ่นโปร่งแสง อินโน-คอนส์ Spec

Translucent Home Use Brochure

รวมแผ่นโปร่งแสงอินโนคอนส์ สำหรับบ้านเรือน

กรูปลายสว่านยึดขาคอนเนคเตอร์-ฟิกซ์เขียว

Coolroof Brochure

Minigold Brochure

คู่มือการติดตั้ง มินิ โกลด์

Komak Auto

ตัวอย่างการติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีท PU

ผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ Komak

Sealex Brochure

Sealex Brochure

Sx-100
MS-HYBRID Adhesive / Sealant [ENG]

Sx-100
MS-HYBRID Adhesive / Sealant [TH]

Sx-8000
Non-Stain Weather Seal Sealant

รู้ก่อนเลือก เมทัลชีท มีกี่แบบ?

Sx-7000
Neutral Cure Silicone Sealant

ที่พักอาศัย ใช้แผ่นเมทัลชีทเกรด AZ50- AZ90

Sx-4000
General Purpose Silicone Sealant

หลังคาเมทัลชีท ติดฉนวน PE - เมทัลชีท PE

Sx-2000
Neutral Cure Silicone Sealant

Sx-2000s
Sanitary & Cold/Clean Room Silicone Sealant

Sx-111
GENERAL PURPOSE MS Sealant

FIX ALL Sx-700
Hybrid Sealant & Adhesive

Sx-900 HYBRID SEALANT TIMBER FLOOR ADHESIVE

Sx-1200 Super Acrylic Hight Elastic Sealant

Sx-1500
High flowable for narrow gaps [EN]

Sx-1300
High Performance Acrylic Sealant [EN]

สกรูปลายสว่านยึดครอบ-ฟิกซ์เขียว

Sx-1000 High Performance Acrylic Sealant

ECO

การใช้งาน SX-900 HYBRID

เอกสารผลทดสอบ

ข้อมูลคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ แปสำเร็จ Profast ความหนำ 0.48 มม.

ข้อมูลคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ แปสำเร็จ Profast ความหนำ 0.55 มม.

ข้อมูลคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ แปสำเร็จ Profast ความหนำ 1 มม.

การทดสอบหาค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของแปสำเร็จรูป ความหนา 0.48 มม.

การทดสอบหาค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของแปสำเร็จรูป ความหนา 0.55 มม. (ระยะจันทัน 1.00)

การทดสอบหาค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของแปสำเร็จรูป ความหนา 0.55 มม. (ระยะจันทัน 1.20)

การทดสอบหาค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของแปสำเร็จรูป ความหนา 0.55 มม. (ระยะจันทัน 1.30)

การทดสอบหาค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของแปสำเร็จรูป ความหนา 1 มม. AZ

PROFAST FOILEX INSULATION DATA SHEET

Foilex Insulation

ผลทดสอบแรงดึงสกรูปลายสว่านพิเศษ STL1 ยาว 73 มม. ออกจากแปไม้ยาง

ผลทดสอบแรงดึงสกรูปลายสว่านพิเศษ STL1 ยาว 73 มม. ออกจากแปไม้ยาง

มอก.612-2549 Date 10022022