Translucent roof

Home/Translucent roof

แผ่นโปร่งแสง เรย์แม็กซ์ (Raymax Translucent Roof Sheet)

แผ่นเอ็นเวฟ หลังคากันสาดโปร่งแสงรูปลอนสไตล์นิวซีแลนด์ เป็นแผ่นโปร่งแสงในประเภทไฟเบอร์กลาส Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ให้แสงส่องผ่านที่เป็นธรรมชาติ ฟุ้งกระจายตัวได้ดีไม่เป็นลำแสง ช่วยให้แสงเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการส่องสว่าง

แผ่นโปร่งแสง เรย์แม็กซ์ (Raymax Translucent Roof Sheet)

เพราะอะไร? จึงควร สั่งแผ่นเมทัลชีทและแผ่นโปร่งแสง จากโรงรีดเดียวกัน

การติดตั้งเมทัลชีทในงานโครงสร้างขนาดใหญ่อย่างเช่น โรงงาน โกดังเก็บสินค้า ลานจอดรถขนาดใหญ่ หากเลือกใช้เพียงหลังคาเมทัลชีทเพียงอย่างเดียว จะทำให้พื้นที่ด้านใต้หลังคามีแสงสว่างไม่เพียงพอ

เพราะอะไร? จึงควร สั่งแผ่นเมทัลชีทและแผ่นโปร่งแสง จากโรงรีดเดียวกัน

แผ่นโปร่งแสง เอ็นเวฟ (N-Wave Translucent Roof Sheet)

แผ่นเอ็นเวฟ หลังคากันสาดโปร่งแสงรูปลอนสไตล์นิวซีแลนด์ เป็นแผ่นโปร่งแสงในประเภทไฟเบอร์กลาส Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ให้แสงส่องผ่านที่เป็นธรรมชาติ ฟุ้งกระจายตัวได้ดีไม่เป็นลำแสง ช่วยให้แสงเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการส่องสว่าง

แผ่นโปร่งแสง เอ็นเวฟ (N-Wave Translucent Roof Sheet)

แผ่นโปร่งแสง คูลรูฟ (Coolroof Translucent Roof Sheet)

แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสงรุ่นสะท้อนความร้อนและสะท้อนรังสี UV เป็นแผ่นโปร่งแสงในประเภทไฟเบอร์กลาส เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ให้แสงส่องผ่านที่เป็นธรรมชาติ ฟุ้งกระจายตัวได้ดีไม่เป็นลำแสง ช่วยให้แสงเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการส่องสว่าง

แผ่นโปร่งแสง คูลรูฟ (Coolroof Translucent Roof Sheet)

แผ่นโปร่งแสง เจรูฟ (J-Roof Translucent Roof Sheet)

แผ่นเจรูฟ แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสงรูปลอนสไตล์ญี่ปุ่น เป็นแผ่นโปร่งแสงในประเภทไฟเบอร์กลาส Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ให้แสงส่องผ่านที่เป็นธรรมชาติ ฟุ้งกระจายตัวได้ดีไม่เป็นลำแสง ช่วยให้แสงเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการส่องสว่าง

แผ่นโปร่งแสง เจรูฟ (J-Roof Translucent Roof Sheet)
Go to Top