Translucent roof

แผ่นโปร่งแสง เจรูฟ (J-Roof Translucent Roof Sheet)

แผ่นเจรูฟ แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสงรูปลอนสไตล์ญี่ปุ่น เป็นแผ่นโปร่งแสงในประเภทไฟเบอร์กลาส Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ให้แสงส่องผ่านที่เป็นธรรมชาติ ฟุ้งกระจายตัวได้ดีไม่เป็นลำแสง ช่วยให้แสงเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการส่องสว่าง

แผ่นโปร่งแสง เจรูฟ (J-Roof Translucent Roof Sheet)

แผ่นโปร่งแสง มินิ โกลด์ (Mini Gold Translucent Roof Sheet)

แผ่นโปร่งแสงสำหรับอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับติดตั้งเป็นกันสาด เป็นแผ่นโปร่งแสงในประเภทไฟเบอร์กลาส Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ให้แสงส่องผ่านที่เป็นธรรมชาติ ฟุ้งกระจายตัวได้ดีไม่เป็นลำแสง ช่วยให้แสงเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการส่องสว่าง

แผ่นโปร่งแสง มินิ โกลด์ (Mini Gold Translucent Roof Sheet)
Go to Top