Drywall screw

สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงผนังเบา โปรฟาส์ท

Profast Screw สกรูยึดแผ่นไฟเ [...]

สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงผนังเบา โปรฟาส์ท

สกรูแทนรีเวท ยึดโครงคร่าวผนังเบา โปรฟาส์ท

สกรูแทนรีเวท ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง สำหรับยึดโครงสร้าง เจาะยึดง่าย สะดวก รวดเร็ว กว่าการใช้รีเวทแบบเดิม

สกรูแทนรีเวท ยึดโครงคร่าวผนังเบา โปรฟาส์ท
Go to Top