ใบตัด KOMAK ( KOMAK Cutting Wheel )

ใบตัด KOMAK™ (โคเเมค) ใช้สำหรับตัดโลหะ ตัดเหล็ก สำหรับแท่นจับ