ใบตัด KOMAK ( KOMAK Cutting Wheel )

ใบตัด KOMAK™ (โคเเมค) ใช้สำหรับตัดโลหะ ตัดเหล็ก สำหรับแท่นจับ

  • ใบตัด 14″
  • ใบตัด 16″
  1. ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบที่แผ่นว่าไม่แตกหัก ชำรุด
  2. สวมใส่หน้ากากหรือแว่นตาก่อนทุกครั้ง
  3. สวมถุงมือหนังทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
  4. ไม่ควรใช้งานเกินกำลังของเครื่อง

สอบถามเพิ่มเติม