TEL : (+66)2524-0778-9 |

Minigold

แผ่นโปร่งแสง เรย์แม็กซ์ (Raymax Translucent Roof Sheet)

แผ่นเอ็นเวฟ หลังคากันสาดโปร่งแสงรูปลอนสไตล์นิวซีแลนด์ เป็นแผ่นโปร่งแสงในประเภทไฟเบอร์กลาส Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ให้แสงส่องผ่านที่เป็นธรรมชาติ ฟุ้งกระจายตัวได้ดีไม่เป็นลำแสง ช่วยให้แสงเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการส่องสว่าง

แผ่นโปร่งแสง เรย์แม็กซ์ (Raymax Translucent Roof Sheet)

แผ่นโปร่งแสง เอ็นเวฟ (N-Wave Translucent Roof Sheet)

แผ่นเอ็นเวฟ หลังคากันสาดโปร่งแสงรูปลอนสไตล์นิวซีแลนด์ เป็นแผ่นโปร่งแสงในประเภทไฟเบอร์กลาส Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ให้แสงส่องผ่านที่เป็นธรรมชาติ ฟุ้งกระจายตัวได้ดีไม่เป็นลำแสง ช่วยให้แสงเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการส่องสว่าง

แผ่นโปร่งแสง เอ็นเวฟ (N-Wave Translucent Roof Sheet)

แผ่นโปร่งแสง คูลรูฟ 2 (Coolroof 2 Translucent Roof Sheet)

แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสงรุ่นสะท้อนความร้อนและสะท้อนรังสี UV เป็นแผ่นโปร่งแสงในประเภทไฟเบอร์กลาส เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ให้แสงส่องผ่านที่เป็นธรรมชาติ ฟุ้งกระจายตัวได้ดีไม่เป็นลำแสง ช่วยให้แสงเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการส่องสว่าง

แผ่นโปร่งแสง คูลรูฟ 2 (Coolroof 2 Translucent Roof Sheet)

แผ่นโปร่งแสง เจรูฟ (J-Roof Translucent Roof Sheet)

แผ่นเจรูฟ แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสงรูปลอนสไตล์ญี่ปุ่น เป็นแผ่นโปร่งแสงในประเภทไฟเบอร์กลาส Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ให้แสงส่องผ่านที่เป็นธรรมชาติ ฟุ้งกระจายตัวได้ดีไม่เป็นลำแสง ช่วยให้แสงเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการส่องสว่าง

แผ่นโปร่งแสง เจรูฟ (J-Roof Translucent Roof Sheet)

แผ่นโปร่งแสง มินิ โกลด์ (Mini Gold Translucent Roof Sheet)

แผ่นโปร่งแสงสำหรับอาคารบ้านเรือน เหมาะสำหรับติดตั้งเป็นกันสาด เป็นแผ่นโปร่งแสงในประเภทไฟเบอร์กลาส Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ให้แสงส่องผ่านที่เป็นธรรมชาติ ฟุ้งกระจายตัวได้ดีไม่เป็นลำแสง ช่วยให้แสงเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการส่องสว่าง

แผ่นโปร่งแสง มินิ โกลด์ (Mini Gold Translucent Roof Sheet)
Go to Top