Multipurpose screw

สกรูปลายสว่านอเนกประสงค์ (หัวบัททอน) โปรฟาส์ท

สกรูปลายสว่านอเนกประสงค์ (หัวบัททอน) สกรูผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง หัวเจาะปลายสว่านเจาะเหล็กหนาได้ 3.2 มม. โดยไม่ต้องเจาะรูนำ สกรูมีปีกกว้างพิเศษช่วยจับยึดวัสดุได้แนบแน่น

สกรูปลายสว่านอเนกประสงค์ (หัวบัททอน) โปรฟาส์ท

สกรูปลายสว่านอเนกประสงค์ โปรฟาส์ท

สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงสร้างเหล็กหรือไม้ ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง พร้อมสารเคลือบซิงค์กันสนิม หัวเจาะปลายสว่านสำหรับแปเหล็ก และหัวเจาะสำหรับแปไม้ ออกแบบเพื่อใช้ยึดโครงเหล็กและโครงไม้

สกรูปลายสว่านอเนกประสงค์ โปรฟาส์ท
Go to Top