Fiber cement screw

Home/Profast/Profast Screw/Fiber cement screw

สกรูงานติดตั้งไม้ ไม้เทียม ไม้ฝา ไม้พื้น โปรฟาส์ท

สกรูปลายสว่านยึดไม้ฝากับโครงเหล็ก (มีปีก) สกรูปลายสว่านเจาะยึดไม้ฝากับโครงเหกล็กและะฝังหัวสกรูให้เลียบลงใต้ผิวไม้โดยไม่ต้องเจาะรูนำ แข็งแรงและกันสนิม ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีการชุบแข็ง

สกรูงานติดตั้งไม้ ไม้เทียม ไม้ฝา ไม้พื้น โปรฟาส์ท

สกรูปลายสว่านอเนกประสงค์ โปรฟาส์ท

สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงสร้างเหล็กหรือไม้ ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง พร้อมสารเคลือบซิงค์กันสนิม หัวเจาะปลายสว่านสำหรับแปเหล็ก และหัวเจาะสำหรับแปไม้ ออกแบบเพื่อใช้ยึดโครงเหล็กและโครงไม้

สกรูปลายสว่านอเนกประสงค์ โปรฟาส์ท
Go to Top