ความหนาแผ่นโปร่งแสง ไม่ได้ตามสเปค ซื้อไปแล้วเกิดผลอย่างไร

แผ่นโปร่งแสงในปัจจุบันมีให้เลือ [...]