TEL : (+66)2524-0778-9 |

Foilex

แผ่นสะท้อนความร้อน ฟอยล์เล็กซ์ (ฟอยล์​+คาฟ) ฉลากสีแดง

แผ่นสะท้อนความร้อนที่สามารถป้องกันความร้อนจากชั้นใต้พื้นที่หลังคา ด้วยคุณสมบัติ การสะท้อนรังสีความร้อนได้สูงถึง 95% จึงสามารถช่วย ลดความร้อนที่จะเข้า มาสู่ตัวอาคารได้มากเป็นพิเศษ

แผ่นสะท้อนความร้อน ฟอยล์เล็กซ์ (ฟอยล์​+คาฟ) ฉลากสีแดง

แผ่นสะท้อนความร้อน ฟอยล์เล็กซ์ (ฟอยล์​+คาฟ) ฉลากสีส้ม

แผ่นสะท้อนความร้อนที่สามารถป้องกันความร้อนจากชั้นใต้พื้นที่หลังคา ด้วยคุณสมบัติ การสะท้อนรังสีความร้อนได้สูงถึง 95% จึงสามารถช่วย ลดความร้อนที่จะเข้า มาสู่ตัวอาคารได้มากเป็นพิเศษ

แผ่นสะท้อนความร้อน ฟอยล์เล็กซ์ (ฟอยล์​+คาฟ) ฉลากสีส้ม

แผ่นสะท้อนความร้อน ฟอยล์เล็กซ์ (ฟอยล์​+คาฟ) ฉลากสีเหลือง

แผ่นสะท้อนความร้อนที่สามารถป้องกันความร้อนจากชั้นใต้พื้นที่หลังคา ด้วยคุณสมบัติ การสะท้อนรังสีความร้อนได้สูงถึง 95% จึงสามารถช่วย ลดความร้อนที่จะเข้า มาสู่ตัวอาคารได้มากเป็นพิเศษ

แผ่นสะท้อนความร้อน ฟอยล์เล็กซ์ (ฟอยล์​+คาฟ) ฉลากสีเหลือง

แผ่นสะท้อนความร้อน ฟอยล์เล็กซ์ (ฟอยล์+พีพี) ฉลากสีม่วง

แผ่นสะท้อนความร้อนที่สามารถป้องกันความร้อนจากชั้นใต้พื้นที่หลังคา ด้วยคุณสมบัติ การสะท้อนรังสีความร้อนได้สูงถึง 95% จึงสามารถช่วย ลดความร้อนที่จะเข้า มาสู่ตัวอาคารได้มากเป็นพิเศษ

แผ่นสะท้อนความร้อน ฟอยล์เล็กซ์ (ฟอยล์+พีพี) ฉลากสีม่วง
Go to Top