TEL : (+66)2524-0778-9 |

Battan

แปสำเร็จรูปโปรฟาส์ท Pro 200 เคลือบอลู หนา 1 มม.

แปสำเร็จรูปโปรฟาส์ทความหนา 1 มิลลิเมตร ผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง (High Tensile Steel G550) เคลือบกันสนิมด้วย อลูมิเนียมซิงค์ นำมาขึ้นรูปด้วย เครื่องจักรที่ทันสมัย ตามโปรไฟล์ที่ผ่านการออกแบบตามหลักวิศวกรรม ทำให้มี ความแข็งแรงในขณะที่มีน้ำหนักเบาผนวกด้วยคุณสมบัติของแรงดึงสูง ทำให้ช่าง ผู้ใช้งานเมื่อติดตั้งแล้วสามารถขึ้นไปยืนเหยียบบนแปสำเร็จได้โดยไม่แอ่นตัว จนเสียรูปเหมือนกับการใช้เหล็กรูปพรรณ

แปสำเร็จรูปโปรฟาส์ท Pro 200 เคลือบอลู หนา 1 มม.

แปสำเร็จรูปโปรฟาส์ท Pro 150 เคลือบอลูซิงค์ หนา 0.55 มม.

แปสำเร็จรูปโปรฟาส์ทความหนา 0.55 มิลลิเมตร ผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง (High Tensile Steel G550) เคลือบกันสนิมด้วย อลูมิเนียมซิงค์ นำมาขึ้นรูปด้วย เครื่องจักรที่ทันสมัย ตามโปรไฟล์ที่ผ่านการออกแบบตามหลักวิศวกรรม ทำให้มี ความแข็งแรงในขณะที่มีน้ำหนักเบาผนวกด้วยคุณสมบัติของแรงดึงสูง ทำให้ช่าง ผู้ใช้งานเมื่อติดตั้งแล้วสามารถขึ้นไปยืนเหยียบบนแปสำเร็จได้โดยไม่แอ่นตัว จนเสียรูปเหมือนกับการใช้เหล็กรูปพรรณ

แปสำเร็จรูปโปรฟาส์ท Pro 150 เคลือบอลูซิงค์ หนา 0.55 มม.

แปสำเร็จรูปโปรฟาส์ท Pro 120G เคลือบกัลวาไนซ์ หนา 0.50 มม.

แปสำเร็จรูปโปรฟาส์ทความหนา 0.50 มิลลิเมตร ผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง (High Tensile Steel G550) เคลือบกันสนิมด้วย อลูมิเนียมซิงค์ นำมาขึ้นรูปด้วย เครื่องจักรที่ทันสมัย ตามโปรไฟล์ที่ผ่านการออกแบบตามหลักวิศวกรรม ทำให้มี ความแข็งแรงในขณะที่มีน้ำหนักเบาผนวกด้วยคุณสมบัติของแรงดึงสูง ทำให้ช่าง ผู้ใช้งานเมื่อติดตั้งแล้วสามารถขึ้นไปยืนเหยียบบนแปสำเร็จได้โดยไม่แอ่นตัว จนเสียรูปเหมือนกับการใช้เหล็กรูปพรรณ

แปสำเร็จรูปโปรฟาส์ท Pro 120G เคลือบกัลวาไนซ์ หนา 0.50 มม.
Go to Top