นโยบายคุณภาพ

บริษัท ไอ-คอนส์ เคมิคอล จำกัด

บริษัท ไอ-คอนส์ เคมิคอล จำกัด

บริษัท ไอ-คอนส์ เคมิคอล จำกัด เป็นกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซิลิโคน อะครีลิค ยาแนว ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและธุรกิจก่อสร้างมีความมุ่งมั่น ที่จะนำองค์กรเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล ตามข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพดังนี้

“มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และควบคุมมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า”