นโยบายคุณภาพ

บริษัท ไอ-คอนส์ เอเซีย จำกัด

บริษัท ไอ-คอนส์ เอเซีย จำกัด

บริษัท ไอ-คอนส์ เอเชีย จำกัด เป็นกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาไฟเบอร์กล๊าส ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและธุรกิจก่อสร้างมีความมุ่งมั่น ที่จะนำองค์กรเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล ตามข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพดังนี้

“เรามุ่งมั่นสู่ความสำเร็จและการบริการที่ดีเลิศ เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการกับลูกค้า”

บริษัทของเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการตามแนวโน้มของตลาดและลูกค้าในปัจจุบัน