AS/NZS คือมาตรฐานอะไร ทำไมต้องใช้กับแผ่นโปร่งแสง

Home/เรื่อง/Knowledge/AS/NZS คือมาตรฐานอะไร ทำไมต้องใช้กับแผ่นโปร่งแสง

“AS/NZS คือมาตรฐานอะไร ทำไมต้องใช้กับแผ่นโปร่งแสง”

     AS/NZS ย่อมาจาก Australian/New Zealand Standards เป็นมาตรฐานที่มีการตรวจสอบการผลิตแผ่นโปร่งแสงอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนและมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์แผ่นโปร่งแสง เป็นมาตรฐานที่กำหนดโดยสองประเทศ คือ ประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

เหตุผลที่ต้องใช้มาตรฐานของประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ ก็เพราะ แผ่นหลังคาเหล็ก (Metal Sheet) ที่ต้องใช้งานร่วมกับโปร่งแสงนั้นมีต้นกำหนดจากประเทศออสเตรเลียและได้มีการกำหนดมาตรฐานของหลังคาเหล็กไว้ และเพื่อให้แผ่นโปร่งแสงมีคุณภาพสามารถใช้งานควบคู่กับแผ่นหลังคาเหล็กได้ดี จึงต้องใช้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสองประเทศนี้

โดยมาตรฐาน AS/NZS มีข้อกำหนดในการทดสอบแผ่นโปร่งแสง ดังนี้
AS/NZS 4257.1 : การตรวจวัดขนาด
AS/NZS 4257.2 : การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสภาพเมื่อผ่านความร้อน (60 °C)
AS/NZS 4257.3 : การตรวจวัดมวลต่อหน่วยพื้นที่ของแผ่น
AS/NZS 4257.4 : การตรวจวัดปริมาณแสงส่องผ่าน
AS/NZS 4257.5 : การตรวจวัดปริมาณใยแก้ว
AS/NZS 4257.6 : การตรวจวัดความสามารถในการรับแรงกระแทก
AS/NZS 4257.7 : การตรวจวัดค่าความคงทนของสี , การส่งผ่านของแสงและความต้านทานต่อแรงกระแทกหลังจากได้รับรังสีอัลตราไวโอเลต
4257.8 : การตรวจหาสไตรีนที่ตกค้าง

แผ่นโปร่งแสง อินโน-คอนส์ ผลิตตรงตามมาตรฐาน AS/NZS 4256.3 โดยการตัวประเมินจากสถาบันจาก BSI Group (BSI Group ANZ Pty Ltd) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการตรวจวัดมาตรฐานระดับสากล และเรายังได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 612-2549 ตรวจประเมินจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) โดยเรามีการตรวจสอบคุณภาพในการผลิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

รู้หรือไม่ โครงสร้างหลังคาเหล็ก ที่ใช้ในปัจจุบัน มีการพัฒนาขนาดและความหนาที่บางลงโดยมีความหนาต่างกันถึง 3 ระดับ บริษัท อินโน-คอนส์ จึงได้ทำการพัฒนา สกรูปลายสว่าน ที่เหมาะกับโครงสร้างหลังคาเหล็กแต่ละความหนา

สำหรับงานอุตสาหกรรมแล้วความสว่างถือเป็นเรื่องสำคัญมากในการทำงาน เพราะการทำงานกับเครื่องจักรมีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายได้เสมอ โรงงานอุตสาหกรรมมักจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องใช้แผ่นโปร่งแสงเพื่อให้แสงสว่างสามารถเข้ามาในอาคารได้ เป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการส่องสว่าง แต่ถ้าโรงงานนั้นเลือกใช้แผ่นโปร่งแสงกระจายแสงได้ไม่ดีล่ะ จะมีผลกระทบหรือผลเสียอะไรได้บ้างเรามาดูกัน

สกรูปลายสว่านกับงานหลังคาเหล็กเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจมองข้ามไป โดยให้ความสำคัญกับตัวแผ่นหลังคาเหล็กเป็นหลักแต่รู้หรือไม่ ปัญหาหลากหลายเรื่องเช่นหลังคาเป็นสนิม น้ำรั่วซึม หรือปัญหาหลังคาเสียหายเมื่อเจอกับลมที่รุนแรง

ยาแนวเป็นตัวช่วยในการปิดรอยต่อของงานก่อสร้างอาคาร เพื่อป้องกันการรั่วซึมของของน้ำ ฝุ่นละออง และมลพิษต่างๆไม่ให้เข้าในอาคาร จึงเป็นสิ่งที่ถูกใช้ในงานก่อสร้างเป็นจำนวนมาก