AS/NZS คือมาตรฐานอะไร ทำไมต้องใช้กับแผ่นโปร่งแสง

Home/Posts/Knowledge/AS/NZS คือมาตรฐานอะไร ทำไมต้องใช้กับแผ่นโปร่งแสง

“AS/NZS คือมาตรฐานอะไร ทำไมต้องใช้กับแผ่นโปร่งแสง”

     AS/NZS ย่อมาจาก Australian/New Zealand Standards เป็นมาตรฐานที่มีการตรวจสอบการผลิตแผ่นโปร่งแสงอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนและมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์แผ่นโปร่งแสง เป็นมาตรฐานที่กำหนดโดยสองประเทศ คือ ประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

เหตุผลที่ต้องใช้มาตรฐานของประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ ก็เพราะ แผ่นหลังคาเหล็ก (Metal Sheet) ที่ต้องใช้งานร่วมกับโปร่งแสงนั้นมีต้นกำหนดจากประเทศออสเตรเลียและได้มีการกำหนดมาตรฐานของหลังคาเหล็กไว้ และเพื่อให้แผ่นโปร่งแสงมีคุณภาพสามารถใช้งานควบคู่กับแผ่นหลังคาเหล็กได้ดี จึงต้องใช้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสองประเทศนี้

โดยมาตรฐาน AS/NZS มีข้อกำหนดในการทดสอบแผ่นโปร่งแสง ดังนี้
AS/NZS 4257.1 : การตรวจวัดขนาด
AS/NZS 4257.2 : การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสภาพเมื่อผ่านความร้อน (60 °C)
AS/NZS 4257.3 : การตรวจวัดมวลต่อหน่วยพื้นที่ของแผ่น
AS/NZS 4257.4 : การตรวจวัดปริมาณแสงส่องผ่าน
AS/NZS 4257.5 : การตรวจวัดปริมาณใยแก้ว
AS/NZS 4257.6 : การตรวจวัดความสามารถในการรับแรงกระแทก
AS/NZS 4257.7 : การตรวจวัดค่าความคงทนของสี , การส่งผ่านของแสงและความต้านทานต่อแรงกระแทกหลังจากได้รับรังสีอัลตราไวโอเลต
4257.8 : การตรวจหาสไตรีนที่ตกค้าง

แผ่นโปร่งแสง อินโน-คอนส์ ผลิตตรงตามมาตรฐาน AS/NZS 4256.3 โดยการตัวประเมินจากสถาบันจาก BSI Group (BSI Group ANZ Pty Ltd) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการตรวจวัดมาตรฐานระดับสากล และเรายังได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 612-2549 ตรวจประเมินจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) โดยเรามีการตรวจสอบคุณภาพในการผลิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

การเลือกใช้สกรู ที่เหมาะกับโครงสร้างแต่ละความหนา เพื่อให้สามารถเจาะยึดโครงสร้างได้อย่างเหมาะสมอยู่คู่หลังคาเหล็กได้ยาวนานตลอดอายุการใช้งาน

เพราะปัญหาหลักของหลังคาเหล็กคือการเกิดสนิมและปัญหาน้ำรั่ว นอกจากการทดสอบตามมาตรฐาน AS 3566 ซึ่งเป็นข้อกำหนดของสกรูปลายสว่านโดยพื้นฐานแล้ว การรับประกันยังเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้สามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้าได้ยิ่งขึ้น

สกรูปลายสว่านสำหรับยึดแผ่นเมทัลชีทเองก็มีมาตรฐานในการวัดคุณภาพและความทนทานของตัวสกรู สองสิ่งนี้หากชิ้นใดชิ้นหนึ่งเกิดสนิมขึ้นก่อน สนิมจะเริ่มลุกลามทำให้เสียหายทั้งตัวหลังคาและโครงสร้างได้

สกรูหลังคาเมทัลชีทในท้องตลาด แม้หน้าตาจะคล้ายเคียงกันแต่กลับมีหลากหลายราคา นั่นเป็นเพราะสกรูแต่ละตัวนั้นมีการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน

เคยสงสัยไหม ว่าทำไมบ้านเราในตอนกลางวันหรือตอนเย็นถึงได้ร้อนอบอ้าวไม่ต่างจากอากาศภายนอกเลย ทั้ง ๆ ที่มีหลังคากันแดดแล้วแท้ ๆ คำตอบคือ หลังคาบ้านนั้นสามารถช่วยกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่ตัวอาคารได้ระดับหนึ่ง แต่ความร้อนที่สะสมในตัวกระเบื้องหลังคาจะสามารถแผ่เข้ามาใต้หลังคาและเข้าสู่ตัวอาคารได้

Go to Top