สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงผนังเบา

สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงผนังเบา ใช้สำหรับเจาะยึดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์กับโครงสร้างผนังเบา สามารถฝังหัวสกรูลงบนเนื้อแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ได้ในขั้นตอนเดียว ทำให้การติดตั้งแน่นหนา เหมาะสำหรับโครงสร้างผนังเบาไม่เกิน 0.6 มม.

สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงผนังเบา ใช้สำหรับเจาะยึดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์กับโครงสร้างผนังเบา สามารถฝังหัวสกรูลงบนเนื้อแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ได้ในขั้นตอนเดียว ทำให้การติดตั้งแน่นหนา เหมาะสำหรับโครงสร้างผนังเบาไม่เกิน 0.6 มม.

ขนาด ขนาดบรรจุ
6×3/4 Soon..
6×1 Soon..