สกรูยึดกระเบื้องหลังคาคอนกรีต

สกรูผลิตภาพเหล็กคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง หัวเจาะคม เจาะเร็ว ใช้แรงน้อย รุ่นปกติหัวเจาะสามารถเจาะยึดเหล็กได้ 3.2 ม.. และรุ่นพิเศษ TRP ออกแบบพิเศษเพื่อเจาะยึดกับแปสำเร็๗รูปหนา 0.48-0.6 มม. เจาะยึดได้แน่นไม่หลวมคลอน

รุ่น ขนาด ขนาดบรรจุ
แปสำเร็จ (TRP) 8×2 Soon..
8×2.5 Soon..
แปเหล็ก (TEKS) 8×2 Soon..
8×2.5 Soon..
8×3 Soon..
8×3.5 Soon..