Fiber cement screw

Home/Profast/Profast Screw/Fiber cement screw

สกรูไม้ฝากับโครงเหล็กหรือโครงไม้ (ไม่มีปีก)

สกรูไม้ฝากับโครงเหล็กหรือโครงไม้ (ไม่มีปีก) สกรูปลายสว่านสำหรับเจาะยึดไม้ฝากับโครงเหล็กหรือโครงไม้ และฝังหัวสกรูลงบนผิวไม้ฝาได้เรียบร้อยในขั้นตอนเดียวโดยไม่ต้องเจาะรูนำ ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีชุบแข็งทำให้แข็งแรงทนทาน

สกรูไม้ฝากับโครงเหล็กหรือโครงไม้ (ไม่มีปีก)

สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงผนังเบา

สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงผนังเบา ใช้สำหรับเจาะยึดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์กับโครงสร้างหนังเบา สามารถฝังหัวสกรูลงบนเนื้อแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ได้ในชั้นตอนเดียว ทำให้การติดตั้งแน่นหนา เหมาะสำหรับโครงสร้างสร้างผลังเบาไม่เกิน 0.6 มม.

สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงผนังเบา

สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงสร้างเหล็กหรือไม้

สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงสร้างเหล็กหรือไม้ ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านกรรมวิธีชุบแข็ง พร้อมสารเคลือบซิงค์กันสนิม หัวเจาะปลายสว่านสำหรับแปเหล็ก และหัวเจาะสำหรับแปไม้ ออกแบบเพื่อใช้ยึดโครงเหล็กและโครงไม้

สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงสร้างเหล็กหรือไม้
Go to Top