สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงผนังเบา

สกรูยึดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงผนังเบา ใช้สำหรับเจาะยึดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์กับโครงสร้างหนังเบา สามารถฝังหัวสกรูลงบนเนื้อแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ได้ในชั้นตอนเดียว ทำให้การติดตั้งแน่นหนา เหมาะสำหรับโครงสร้างสร้างผลังเบาไม่เกิน 0.6 มม.

ขนาด ขนาดบรรจุ
6×3/4 Soon..
6×1 Soon..