AS/NZS คือมาตรฐานอะไร ทำไมต้องใช้กับแผ่นโปร่งแสง

“AS/NZS คือมาตรฐานอะไร ทำไมต้องใช้กับแผ่นโปร่งแสง”

     AS/NZS ย่อมาจาก Australian/New Zealand Standards เป็นมาตรฐานที่มีการตรวจสอบการผลิตแผ่นโปร่งแสงอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนและมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์แผ่นโปร่งแสง เป็นมาตรฐานที่กำหนดโดยสองประเทศ คือ ประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

เหตุผลที่ต้องใช้มาตรฐานของประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ ก็เพราะ แผ่นหลังคาเหล็ก (Metal Sheet) ที่ต้องใช้งานร่วมกับโปร่งแสงนั้นมีต้นกำหนดจากประเทศออสเตรเลียและได้มีการกำหนดมาตรฐานของหลังคาเหล็กไว้ และเพื่อให้แผ่นโปร่งแสงมีคุณภาพสามารถใช้งานควบคู่กับแผ่นหลังคาเหล็กได้ดี จึงต้องใช้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสองประเทศนี้

โดยมาตรฐาน AS/NZS มีข้อกำหนดในการทดสอบแผ่นโปร่งแสง ดังนี้
AS/NZS 4257.1 : การตรวจวัดขนาด
AS/NZS 4257.2 : การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสภาพเมื่อผ่านความร้อน (60 °C)
AS/NZS 4257.3 : การตรวจวัดมวลต่อหน่วยพื้นที่ของแผ่น
AS/NZS 4257.4 : การตรวจวัดปริมาณแสงส่องผ่าน
AS/NZS 4257.5 : การตรวจวัดปริมาณใยแก้ว
AS/NZS 4257.6 : การตรวจวัดความสามารถในการรับแรงกระแทก
AS/NZS 4257.7 : การตรวจวัดค่าความคงทนของสี , การส่งผ่านของแสงและความต้านทานต่อแรงกระแทกหลังจากได้รับรังสีอัลตราไวโอเลต
4257.8 : การตรวจหาสไตรีนที่ตกค้าง

แผ่นโปร่งแสง อินโน-คอนส์ ผลิตตรงตามมาตรฐาน AS/NZS 4256.3 โดยการตัวประเมินจากสถาบันจาก BSI Group (BSI Group ANZ Pty Ltd) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการตรวจวัดมาตรฐานระดับสากล และเรายังได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 612-2549 ตรวจประเมินจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) โดยเรามีการตรวจสอบคุณภาพในการผลิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

หลังคาเมทัลชีท PU กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน เพราะเป็นหลังคาที่ติดตั้งได้ง่ายและป้องกันความร้อนได้ดี สำหรับผู้ที่กำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยว่า หลังคาเหล็ก หลังคาเมทัลชีท ฉนวนพียู มีกี่แบบ เลือกอะไรได้บ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาให้กันครับ

ในการก่อสร้างบ้านจัดสรรที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องความรวดเร็ว ความแข็งแรงทนทาน และราคาที่สมเหตุสมผล การเลือกใช้แปสำเร็จรูป จึงเป็นหนึ่งทางเลือกในการขึ้นโครงสร้างหลังคา เหตุผลเพราะอะไร

สกรูปลายสว่านสำหรับยึดแผ่นเมทัลชีทเองก็มีมาตรฐานในการวัดคุณภาพและความทนทานของตัวสกรู สองสิ่งนี้หากชิ้นใดชิ้นหนึ่งเกิดสนิมขึ้นก่อน สนิมจะเริ่มลุกลามทำให้เสียหายทั้งตัวหลังคาและโครงสร้างได้

Go to Top