FIX3-3 ป้องกันสนิม ไม่รั่วชึมรับประกันยาวนาน 20ปี

Home/Posts/Knowledge/FIX3-3 ป้องกันสนิม ไม่รั่วชึมรับประกันยาวนาน 20ปี

FIX3-3 ป้องกันสนิม ไม่รั่วชึมรับประกันยาวนาน 20ปี

“FIX3-3 ป้องกันสนิม ไม่รั่วชึมรับประกันยาวนาน 20ปี”

เพราะปัญหาหลักของหลังคาเหล็กคือการเกิดสนิมและปัญหาน้ำรั่ว นอกจากการทดสอบตามมาตรฐาน AS 3566 ซึ่งเป็นข้อกำหนดของสกรูปลายสว่านโดยพื้นฐานแล้ว การรับประกันยังเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้สามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้าได้ยิ่งขึ้น โดยสกรู FIX-3 จะมีการรับประกันการป้องกันการเกิดสนิมที่หัวสกรู ต้นเหตุของปัญหาน้ำรั่วซึม และความเสียหายของแผ่นหลังคาเหล็ก
โดยมีการกำหนดอายุของการรับประกันตามลักษณะพื้นที่ใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนี้
Mild Urban/Rural (Iso Category 1 – 2)
รับประกัน 40 ปี เมื่อใช้ในพื้นที่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรมหนัก มากกว่า 2 กิโลเมตร
Light Industrial (Iso Category 2 – 3)
รับประกัน 30 ปี เมื่อใช้ในพื้นที่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรมหนักมากกว่า 500 เมตร
Industrial (Iso Category 3)
รับประกัน 20 ปี เมื่อใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก พื้นที่ใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และพื้นที่ภายนอกโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
Moderate Marime (Iso Category 3)
รับประกัน 12 ปี เมื่อใช้ในพื้นที่ใกล้ทะเลตั้งแต่ระยะ 300 เมตร ถึง 1,000 เมตร
เมื่อต้องการเลือกใช้สกรูติดตั้งหลังคาเหล็ก FIX-IT ก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ หรือหากต้องการสกรูที่มีการป้องกันสนิมที่มากขึ้น ก็สามารถเลือกใช้ สกรู FIX-4 ที่มีอายุการรับประกันที่ยาวนานกว่าได้ สามารถใช้งานในพื้นที่อุตสาหกรรมหนัก และบริเวณใกล้ชายฝั่งได้อีกด้วย

เพราะปัญหาหลักของหลังคาเหล็กคือการเกิดสนิมและปัญหาน้ำรั่ว นอกจากการทดสอบตามมาตรฐาน AS 3566 ซึ่งเป็นข้อกำหนดของสกรูปลายสว่านโดยพื้นฐานแล้ว การรับประกันยังเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้สามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้าได้ยิ่งขึ้น

เราได้พัฒนา สกรูปลายสว่าน ที่เหมาะกับแปโครงสร้างหลังคาเหล็กแต่ละรูปแบบ เพื่อให้สามารถเจาะยึดโครงสร้างเหล็กได้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการรั่วซึม ไม่ทำให้สกรูหลวม และเพื่อให้อยู่คู่หลังคาเหล็กได้ยาวนานตลอดอายุการใช้งาน

สกรูปลายสว่านสำหรับยึดแผ่นเมทัลชีทเองก็มีมาตรฐานในการวัดคุณภาพและความทนทานของตัวสกรู สองสิ่งนี้หากชิ้นใดชิ้นหนึ่งเกิดสนิมขึ้นก่อน สนิมจะเริ่มลุกลามทำให้เสียหายทั้งตัวหลังคาและโครงสร้างได้

โดยทั่วไปแล้วเมื่อเราต้องการติดตั้งหลังคาเมทัลชีท ก็จะต้องสั่งซื้อสกรูสำหรับติดตั้งคู่กันไปด้วยเสมอๆ โดยสกรูก็มีให้เลือกใช้งานหลากหลาย

รู้หรือไม่ โครงสร้างหลังคาเหล็ก ที่ใช้ในปัจจุบัน มีการพัฒนาขนาดและความหนาที่บางลงโดยมีความหนาต่างกันถึง 3 ระดับ บริษัท อินโน-คอนส์ จึงได้ทำการพัฒนา สกรูปลายสว่าน ที่เหมาะกับโครงสร้างหลังคาเหล็กแต่ละความหนา

Go to Top