• វីសដំបូលដែក
  • កាវគុណភាពខ្ពស់
  • បន្ទះជះពន្លឺ

FIx-Green

វីសខួង FIXGreen សំរាប់ប្រើជាមូយដំបូលផ្ទះដែក ផលិតទទួលបានស្តង់ដា AS3566 ដែរជាស្តង់ដាការផលិតវីសដែលប្រើជាមួយដំបូលដែកដែរមានការទទួលស្គាល់លើពីភពលោកព្រមទាំងមានការកំណត់ ខ្នាតវីសឲ្យមានលក្ខណៈក្បាលចោះ ភាពរឹងមាំក្នុងការពារច្រែះ សឹក ពេលប្រើជាមួយអាកាសធាតុខាងក្រៅនិង អាចប្រើជាមួយដំបូលដែក។ ផលិតផល FIXIT ផលិតពីដែកដែរមានបរិមាណកាបោនទាបលំដាប់  AISI 1022 %C 0.18-0.23 ឆ្លងកាត់ការដុតកំដៅការពារអ៊ីដ្រូសែនចូលទៅក្នុងសាច់ដែកហើយកើតជាសារធាតុបន្ទាប់បន្សំរបស់ Hyried ដែរជាសាហេតុធ្វើឲ្យវីសមិនងាយបាក់បែកក្រោយពេលដុតកំដៅហើយ។

read more

Sealex

ថ្នាំការពារជ្រាបទឹក ថ្នាំលាបចង្អូ គុណភាពខ្ពស់ Manufactured by Japan technology, including: MS-Hybrid, High performance silicone sealant, Acrylic sealant

read more

Inno-cons FRP

បន្ទះដំបូលជះពន្លឺសម្រាប់រោងចក្រឧស្សាហម្ម ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យឆ្លងកាត់ការស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍបទពិសោធន៍អស់រយៈពេល 80 ឆ្នាំ។ បន្ទះដំបូលមានគុណភាព ពន្លឺចូលភ្លឺច្បាស់បានល្អ ជួយសន្សំសំចៃអគ្គីសនីដោយការនាំពន្លឺពីធម្មជាតិជួយ ក្នុងការផ្តល់ពន្លឺ ផលិផលទទួលបានស្តង់ដា AS/NZS 4256.3:2006 ID:4115 មានការទទួលស្គាល់ជាង 90 ឆ្នាំលើពីភពលោកព្រមទាំងអាចការពារកាំរស្មី UV បានរហូតដល់ទៅ 99%។

read more